โครงการการพัฒนาโรงเรียนสังกัด สพฐ. รุ่น 1-5 ที่ไม่ได้เป็นศูนย์ขยายผลฯ และโรงเรียนบึงกาฬ

ที่มาและความสำคัญ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เห็นว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศจำนวน 220 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นหากได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้และวิธีจัดการเรียนการสอน ก็จะทำให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการยิ่งขึ้น

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้จัดทำ “โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์” ในลักษณะการอบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อ และบำรุงรักษาอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามบริบทและความต้องการของโรงเรียนต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว 5 รุ่น รุ่นละ 12 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 60 โรงเรียน 60 จังหวัด

ปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีศักยภาพด้านสถานที่จัดอบรมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และความมุ่งมั่นของโรงเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่น 1 และ รุ่น 2 ซึ่งผ่านการอบรมต่อเนื่องครบ 3 ปี จำนวน 12 โรงเรียน มาจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลทางวิชาการรุ่น 1 เพื่อขยายผลไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีศักยภาพในทำนองเดียวกับการคัดเลือกโรงเรียนศูนย์ขยายผลทางวิชาการรุ่น 1 จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ที่ไม่ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์ขยายผลฯ และรุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 จำนวน 12 โรงเรียน มาจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลรุ่น 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 มีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ ซึ่งเคยผ่าน“โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์” รุ่น 1-รุ่น 4 ที่ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ จำนวน 24 โรงเรียน ซึ่งในจำนวนนี้จะได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมโดยการให้การอบรม/สัมมนาทางวิชาการและการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ในการถูกจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ ในโอกาสต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้เพิ่มโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ซึ่งผ่าน“โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์” รุ่น 5 จำนวน 12 โรงเรียน เข้าร่วมพัฒนาในกลุ่มเดียวกับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ ซึ่งเคยผ่าน“โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์” รุ่น 1-รุ่น 4 ที่ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ ทำให้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผ่านโครงการฯ ในการจะได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 รวมจำนวน 36 โรงเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ยังได้เพิ่มการพัฒนาโรงเรียนบึงกาฬ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันกับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในลักษณะการอบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ที่เรียนรู้หรือเข้าใจได้ยาก อีกหนึ่งโรงเรียน โดยการให้ส่งครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าเข้ารับการพัฒนาที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และให้ส่งครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเข้ารับการพัฒนาที่โรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้และวิธีจัดการเรียนการสอน รุ่น 1 ณ โรงเรียนสกลราชวิทยาลัย จังหวัดสกลนคร

วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านโครงการฯ ในการจะได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป

We uses cookies to improve the functionality, performance, and effectiveness of our communications, detailed in our Privacy Policy. By continuing to use this site, or by clicking "Agree," you consent to the use of cookies.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ Settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ - Session Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้ - Persistent Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

Save