หน้าแรก

What’s on

ข่าวล่าสุด

ครูและนักเรียน MWIT ร่วมกิจกรรมในโครงการ “โรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคต (PASCH)”

สองนักเรียน MWIT เข้าร่วมค่ายภาษาเยอรมัน PASCH ของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 14-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเจอดับบลิว แมริออท เขาหลัก จังหวัดพังงา

นอกจากนี้ ครูผู้แทนโรงเรียน ได้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนมุมมองกับโครงการ PASCH” พร้อมทั้งเยี่ยมชมค่ายภาษาเยอรมัน ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมดังกล่าวด้วย

Onsiri

24 November 2020

การสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก เพื่อศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดสอบคัดเลือกรอบแรก เพื่อรับนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

Onsiri

23 November 2020

MWIT ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อภายในประเทศ ในวันที่ 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และผ่านระบบ Google Meet

Onsiri

2 November 2020

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง และร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานกฐินพระราชทาน

Onsiri

30 October 2020

MWIT เตรียมความพร้อมวิทยากรโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ ครั้งที่ 2/2563

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ ครั้งที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

Onsiri

26 October 2020

ครู MWIT เจ๋ง! รับรางวัล Prime Minister’s Science Award 2020 รางวัลสำหรับครูผู้สนับสนุนเยาวชนในการทำผลงานด้านวิทยาศาสตร์

ดร. เกียรติภูมิ รอดพันธ์ ครูสาขาวิชาเคมี ได้รับรางวัล Prime Minister’s Science Award 2020 รางวัลที่มอบให้ครูสายวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนเยาวชนในการทำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ รับมอบโล่เกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินสนับสนุน 20,000 บาท

Onsiri

19 October 2020

MWIT ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

บุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ซึ่งจัดพิธีในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ กระทรวงศึกษาธิการ และวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Onsiri

14 October 2020

More Posts

ข่าว – ประกาศต่างๆ