หน้าแรก

What’s on

ข่าวล่าสุด

30 ปี มหิดลวิทยานุสรณ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี มหิดลวิทยานุสรณ์ ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

Admin

28 August 2020

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

Admin

1 August 2020

MWIT มอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์โควิด 19

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพมอบอาหารกลางวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโควิด 19 ประจำวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

Admin

16 June 2020

MWIT ประชุมหารือแนวทางสนับสนุนสื่อเรียนรู้ออนไลน์ร่วมกับ กทม.

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับแนวทางการให้การสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน พ.ศ. 2563

Admin

12 June 2020

More Posts

ข่าว – ประกาศต่างๆ