Cookie Policy

1. Cookie คืออะไร

Cookies เป็น text files ขนาดเล็ก หรือชิ้นส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน (เช่น สมาร์ทโฟน หรือแทบเล็ต) เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมไซต์ของเรา ตามปกติ Cookie จะมีชื่อของเว็บไซต์ที่เป็นที่มาของ Cookie “อายุ” ของ Cookie (หมายถึงระยะเวลาที่ Cookie จะยังอยู่ในอุปกรณ์ของท่าน) และค่าของ Cookie ซึ่งมักจะเป็นตัวเลขไม่ซ้ำกันที่สร้างขึ้นด้วยการสุ่ม

2. Cookies ใช้เพื่อทำอะไร

เราใช้ Cookies เพื่อให้ไซต์ของเราใช้งานได้ง่ายขึ้น และเพื่อให้ไซต์และผลิตภัณฑ์ของเราสอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง Cookies สามารถทำเช่นนั้นได้เพราะเว็บไซต์ต่าง ๆ สามารถอ่านและเขียนไฟล์ดังกล่าวได้ และทำให้สามารถจำท่านได้และสามารถจดจำข้อมูลสำคัญที่จะทำให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น (ตัวอย่างเช่น การจดจำการตั้งค่าความชอบ (preference settings))

นอกจากนี้ Cookies ยังใช้เพื่อช่วยเร่งความเร็วในดำเนินการ และประสบการณ์ (experience) ของท่านในไซต์ของเราในภายหน้า และเรายังใช้ Cookies เพื่อรวบรวมสถิติที่ไม่มีการระบุชื่อซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจว่าผู้ใช้ใช้ไซต์ของเราอย่างไร และช่วยเราในการปรับปรุงโครงสร้างและคอนเท้นต์ของไซต์อีกด้วย ทั้งนี้เราไม่สามารถทราบตัวตนของท่านได้จากข้อมูลเหล่านี้

3. ประเภทของ Cookies ที่เราใช้

ในไซต์ของเราอาจมีการใช้ Cookies สองประเภทซึ่งเรียกว่า “Session Cookies” และ “Persistent Cookies” ทั้งนี้ Session Cookies เป็น Cookies ชั่วคราวซึ่งจะอยู่ในอุปกรณ์ของท่านจนกระทั่งท่านออกจากไซต์ ส่วน Persistent Cookie นั้นจะอยู่ในอุปกรณ์ของท่านนานกว่านั้นหรือจนกระทั่งท่านลบ Cookie ทิ้งไปเอง (ทั้งนี้ระยะเวลาที่ Cookie จะอยู่ในอุปกรณ์ของท่านจะขึ้นอยู่กับ “อายุ” ของ Cookie ดังกล่าว)

Cookies ของบุคคลภายนอก

เรามีคู่ค้าหลายรายซึ่งคู่ค้าดังกล่าวอาจจะใส่ Cookies ลงในอุปกรณ์ของท่านในนามของเราด้วยเมื่อท่านเข้าเยี่ยมไซต์ของเราเพื่อให้คู่ค้ารายดังกล่าวสามารถส่งมอบบริการที่ตนให้บริการได้ หากท่านต้องการได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cookies ดังกล่าว รวมทั้งข้อมูลว่าจะเลือกไม่รับ (opt-out) Cookies ดังกล่าวได้อย่างไรขอให้ท่านดูจากนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Policies) ของคู่ค้าดังกล่าว

4. Cookies ที่เราใช้

Cookies ประเภทต่างๆ ที่อาจจะใช้ในไซต์ของอีเอฟ (EF) ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ ทั้งนี้หากข้อมูลที่จัดเก็บผ่าน Cookies เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเราจะนำนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวมาใช้เสริมกับนโยบายเกี่ยวกับ Cookies ฉบับนี้

Cookies สำคัญ

Cookies สำคัญ (Essential Cookies) เป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำงานของไซต์และเพื่อให้ท่านสามารถเข้าไปในส่วนต่าง ๆ ของไซต์ และใช้บริการและคุณลักษณะต่าง ๆ ของไซต์ได้ หากไม่มี Cookies ที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเหล่านี้ไซต์จะไม่สามารถทำงานให้ท่านได้อย่างราบรื่นตามที่เราต้องการและเราอาจจะไม่สามารถให้บริการไซต์ บริการ หรือคุณลักษณะบางอย่างที่ท่านขอได้

ประเภทรายละเอียดวิธีจัดการกับ Cookies
SessionSession Cookies จะใช้เพื่อรักษาสภาพของแอพพลิเคชั่น (application)ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
Load BalancingLoad Balancing Cookies จะใช้เพื่อส่งทรัพยากร (assets) ไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และช่วยแก้ไขปัญหาการที่เซิร์ฟเวอร์ถูกใช้งานอย่างหนักให้เบาลงยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
User IDUser ID Cookies จะใช้เพื่อให้ผู้ใช้รายดังกล่าวเท่านั้นที่สามารถดูข้อมูลของตัวเองได้ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
SecuritySecurity Cookies จะใช้เพื่อควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)

Preference Cookies

Preference Cookies จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านเลือกและชอบไว้ และจะทำให้เราสามารถจำภาษาหรือการตั้งค่าเฉพาะที่ (local settings) อื่นๆ และปรับแต่งไซต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน

ประเภทรายละเอียดวิธีจัดการกับ Cookies
ภาษา (Language)Language Cookies จะใช้เพื่อจัดเก็บภาษาที่ผู้ใช้เลือกใช้ และแสดงตัวเลือกที่ถูกต้องยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
ตำแหน่งสถานที่ (Location)ที่อยู่ของผู้ใช้ (เมือง รัฐ ประเทศ รหัสไปรษณีย์) ที่กำหนดจาก IP Address จะเก็บไว้เพื่อเลือกประเทศที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ และเพื่อแสดงผู้ค้าปลีกและวันสาธิตภายในพื้นที่ดังกล่าวยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
อุปกรณ์เคลื่อนที่หากผู้ใช้เข้าดูไซต์ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะมีการตั้ง Cookie เพื่อระบุว่ามีการเลือกเว็บไซต์หลัก (กล่าวคือ ระบุว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็น Flash-enabled) หรือ non-Flash mobile siteยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
เว็บไซต์เพื่อการอ้างอิงจะมีการบันทึกเว็บไซต์เพื่อการอ้างอิงเพื่อจะได้เข้าใจถึงความชอบของผู้ใช้ได้ดีขึ้นยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
การเข้าเยี่ยมครั้งสุดท้ายและกิจกรรมที่ทำจะมีการบันทึกการเข้าเยี่ยมครั้งสุดท้าย กิจกรรมที่ทำ และข้อมูลอื่นเพื่อจะสามารถส่งข่าวใหม่ๆ แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับเรื่อง “ความเปลี่ยนแปลงในไซต์นับแต่ที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมครั้งสุดท้าย” และเพื่อให้เข้าใจถึงความชอบของผู้ใช้ได้ดีขึ้นยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
วิดีโอที่ดูล่าสุดจะมีการบันทึกวันที่และชื่อของวิดีโอที่ดูล่าสุดเพื่อจะได้เข้าใจความชอบของผู้ใช้ได้ดีขึ้นยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
Flash CookiesFlash Cookies จะใช้เพื่อทำให้สามารถเล่นคอนเท้นต์ที่เป็นภาพและเสียงได้ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
Page HistoryPage History Cookies จะใช้เพื่อตามดูหน้าเพจที่ผู้ใช้เข้าดู หากผู้ใช้ได้รับข้อความระบุความผิดพลาดในระหว่างเข้าเยี่ยมไซต์ ข้อมูลของ Cookies จะได้รับการจัดเก็บไว้ที่ log file เพื่อรายงานข้อผิดพลาดดังกล่าวและวิธีแก้ไขยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)

Social Plug-in Tracking Cookies

Cookies นี้จะใช้เพื่อตามผู้ที่เป็นสมาชิก [และไม่ใช่สมาชิก] ของเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Networks) เพื่อวิเคราะห์การวิจัยตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประเภทรา��ละเอียดวิธีจัดการกับ Cookies
เฟซบุ๊คจะใช้ Cookies เพื่อติดตามผู้ที่เป็นสมาชิก [และไม่ใช่สมาชิก]ของเฟซบุ๊คเพื่อวิเคราะห์การวิจัยตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
ทวิตเตอร์จะใช้ Cookies เพื่อติดตามผู้ที่เป็นสมาชิก [และไม่ใช่สมาชิก] เพื่อวิเคราะห์การวิจัยตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)

Analytics Cookies

Analytics Cookies จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของท่าน และทำให้เราสามารถพัฒนาวิธีการทำงานของไซต์ให้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น Analytics Cookies จะแสดงให้เราเห็นว่าหน้าใดในไซต์ที่มีผู้เข้ามาเยี่ยมบ่อยที่สุด ช่วยเราบันทึกปัญหาที่ท่านมีกับไซต์ และแสดงให้เราเห็นว่าการโฆษณาของเรามีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร ซึ่งนี่จะทำให้เราเห็นถึงรูปแบบโดยรวมของการใช้งานในไซต์มากกว่าการใช้งานของบุคคลเพียงคนเดียว

ประเภทรายละเอียดวิธีจัดการกับ Cookies
Google AnalyticsGoogle Analytics Cookies จะเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติทั้งหมดไว้เพื่อปรับปรุงการนำเสนอและการนำทางของไซต์ ทั้งนี้ Google จะช่วยเสริมข้อมูลที่รวบรวมดังกล่าวด้วยข้อมูลทางประชากร และข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจซึ่งจะทำให้เราเข้าใจผู้ที่มาเยี่ยมชมไซต์ของเราได้ดีขึ้นhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Adobe OmnitureAdobe Omniture Analytics Cookies จะจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติทั้งหมดไว้เพื่อปรับปรุงการนำเสนอไซต์และปรับปรุงระบบนาวิเกชั่นของไซต์ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)

Marketing Cookies

Marketing Cookies จะใช้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด

ประเภทรายละเอียดวิธีจัดการกับ Cookies
โฆษณาส่งโฆษณาตามพฤติกรรม/โฆษณาเจาะกลุ่มเป็นเป้าหมายยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
วิเคราะห์ตลาดทำการวิเคราะห์ตลาดยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
การโฆษณา/ส่งเสริมการขายวัดประสิทธิภาพของโฆษณา (campaign)ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
การตรวจจับการหลอกลวงตรวจจับการปลอมแปลงการคลิก (Click Fraud)ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)

5. วิธีจัดการกับ Cookies

แม้ว่าอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ (Internet Browsers) ส่วนมากจะได้รับการตั้งไว้ให้ยอมรับ Cookiesโดยอัตโนมัติก็ตาม แต่อินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ (Internet Browsers) ส่วนใหญ่ก็จะอนุญาตให้ท่านเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อสกัดกั้น Cookies หรือเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่ง Cookies เข้ามาที่อุปกรณ์ของท่าน

นอกจากทางเลือกที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ท่านอาจปฏิเสธ ยอมรับ หรือเอา Cookies จากไซต์ออกไปในเวลาใดก็ได้โดยการเปิดใช้งานหรือเข้าไปในการตั้งบราวเซอร์ (Browser) ของท่าน ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ Cookies ใช้งานได้ หรือเพื่อปิดการใช้งานของ Cookies หรือการเอา Cookies ออกไปนั้นท่านจะหาดูได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ (Internet Browser) ของท่านโดยดูจาก Help Screen

ทั้งนี้ขอเรียนว่าหากท่านปิดการใช้งาน Cookies หรือเอา Cookies ออกไปนั้นคุณลักษณะของบางอย่างไซต์อาจจะไม่ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าเยี่ยมพื้นที่บางส่วนของไซต์หรือท่านอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่จัดให้เป็นการเฉพาะตัวเมื่อท่านเยี่ยมชมไซต์

หากท่านใช้อุปกรณ์ต่างกันในการเปิดดูและเข้ามายังไซต์ (เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต) ท่านจะต้องดำเนินการเพื่อปรับแต่ละบราวเซอร์ (Browser) ในแต่ละอุปกรณ์นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ Cookie Preferences ของท่าน

หากท่านต้องการล้าง Cookies ทั้งหมดที่เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมทิ้งเอาไว้ ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมสามโปรแกรมต่อไปนี้เพื่อล้าง Cookies ออกไป

6. Pixel Tags

นอกจากนี้หน้าเพจบางหน้าที่ท่านเปิดดูในไซต์อาจเก็บข้อมูลผ่านการใช้ Pixel Tags (หรือที่เรียกว่า Clear Gifs) ซึ่งเป็นข้อมูลที่อาจมีบุคคลภายนอกซึ่งให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายของเราโดยตรงและสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ร่วมใช้ด้วย ยกตัวอย่างเช่นข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ซึ่งเกี่ยวกับผู้เข้าเยี่ยมไซต์ของเรานั้นอาจมีบริษัทโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกร่วมใช้ด้วยเพื่อจะได้กำหนดเป้าเพื่อทำโฆษณาโดยแบนเนอร์บนอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ของเราได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่จัดเก็บผ่านการใช้ Pixel Tags จะไม่เป็นข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวอาจเชื่อมต่อไปที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ตาม

7. วิธีการติดต่อกับเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับ Cookie ฉบับนี้ กรุณาติดต่อเราได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้

ขอเรียนว่าการติดต่อสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไป ดังนั้นขอความกรุณาอย่าใส่ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือข้อมูลที่สำคัญไว้ในจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ที่ท่านส่งถึงเรา

8. เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก