ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

       การให้ข้อมูลพื้นฐานกับทางโรงเรียนเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทุกปีโรงเรียนต้องส่งข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน บุคลากรครู และนักเรียน ไปยังศูนย์สารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอให้ครูและเจ้าหน้าที่ทุกคน รวมทั้งนักเรียน ตรวจสอบและกรอกข้อมูลพื้นฐานที่ http://mis.mwit.ac.th/ โดยกรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ ในช่องทุกช่องที่กำหนดไว้ รายละเอียดในการกรอกข้อมูลครู ศึกษาจากที่นี่ คำแนะนำสำหรับนักเรียนศึกษาที่นี่

Slide มหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สิ่งที่ต้องทำสัปดาห์นี้ (Things to do this week)
 
 • 1- 30 กันยายน: รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 http://apply.mwit.ac.th/mwit/
 
สิ่งที่ต้องทำเดือนนี้   (Things to do this month)
 
 • 1- 30 กันยายน: รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 http://apply.mwit.ac.th/mwit/
 • 8 - 12 กันยายน: ครูที่ปรึกษาประจำชั้น,ครูผู้สอน ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน ม.4,5,6
 • 15 - 19 กันยายน: หัวหน้าสาขาวิชาส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
 • 22 - 26 กันยายน: นักเรียนส่งคืนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา/ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • 23 กันยายน: นำเสนอผลงานกิจกรรมชุมนุม
 • 25 กันยายน: ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80
 • 26 กันยายน: ครูที่ปรึกษาประจำชั้น รวบรวมผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ครั้งที่ 4)
 • 29 กันยายน 1,3 ตุลาคม: ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ม.4,ม.5
 • 30 กันยายน 2 ตุลาคม: ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ม.6
 • 4 ตุลาคม: ปิดภาคเรียน
 
สิ่งควรรู้
 

สอบถามรายละเอียดหรือ ข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ได้ที่

 • facebook: ฝ่ายวิชาการMWIT
  หรือติดต่อ 0 2849 7154 - 7 ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. 08.30 - 16.30 น.)
  E-mail: academic_mwits@hotmail.co.th หรือ academic@mwit.ac.th
  โทรสาร 0 2849 7153
 • http://apply.mwit.ac.th/mwit/
 
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

การให้ข้อมูลพื้นฐานกับทางโรงเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร รวมทั้งนักเรียน ทุกคน กรอกประวัติส่วนตัวของนักเรียน โดยเข้าที่ https://mis.mwit.ac.th หรือ คลิกที่ School MIS ด้านบนของเว็บนี้ ...ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เยี่ยมชม : : ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2553

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2849-7154-7 โทรสาร 0-2849-7153
ผู้ดูแลระบบ : academic_mwits@hotmail.co.th,academic@mwit.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 2 กันยายน 2557 16.36 น.