ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

       การให้ข้อมูลพื้นฐานกับทางโรงเรียนเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทุกปีโรงเรียนต้องส่งข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน บุคลากรครู และนักเรียน ไปยังศูนย์สารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอให้ครูและเจ้าหน้าที่ทุกคน รวมทั้งนักเรียน ตรวจสอบและกรอกข้อมูลพื้นฐานที่ http://mis.mwit.ac.th/ โดยกรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ ในช่องทุกช่องที่กำหนดไว้ รายละเอียดในการกรอกข้อมูลครู ศึกษาจากที่นี่ คำแนะนำสำหรับนักเรียนศึกษาที่นี่

Slide มหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สิ่งที่ต้องทำสัปดาห์นี้ (Things to do this week)
 
 • 7 ก.ค. 2557 อบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติม TOEFL
  • คอร์สภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.5 (19.00-21.00 น.)/สาขาวิชาภ.ต่างประเทศ
 • 9 ก.ค. 2557 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
  • นำนักเรียนไปถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดไร่ขิง
 • 11 ก.ค. 2557 วันอาสาฬหบูชา นำนักเรียนไปร่วมพิธีตักบาตรและเวียนเทียน ณ พุทธมณฑล/สาขาวิชาเคมี,กก.จัดกิจกรรมวันสำคัญ
 
สิ่งที่ต้องทำเดือนนี้   (Things to do this month)
 
 • เสารที่์ 19 ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารโรงเรียน กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนเก่า-ปัจจุบัน ผู้แทนนักเรียนเก่า-ปัจจุบัน ครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • จันทรที่์ 21,พุธที่ 23, ศุกรที่์ 25 ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 1 ม.4 - 5
 • อังคารที่ 22,พฤหัสบดีที่ 24 ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 1 ม.6
 • อาทิตย์ที่ 27 ประชุมนักเรียนหอพัก (19.00 - 20.30 น.)/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 • พฤหัสบดีที่ 31 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 สอวน.วิชาชีววิทยา
 
สิ่งควรรู้
 
 

 

 

 
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

การให้ข้อมูลพื้นฐานกับทางโรงเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร รวมทั้งนักเรียน ทุกคน กรอกประวัติส่วนตัวของนักเรียน โดยเข้าที่ https://mis.mwit.ac.th หรือ คลิกที่ School MIS ด้านบนของเว็บนี้ ...ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เยี่ยมชม : : ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2553

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2849-7154-7 โทรสาร 0-2849-7153
ผู้ดูแลระบบ : academic_mwits@hotmail.co.th,academic@mwit.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 22 พฤษภาคม 2557 11.55 น.