ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

       การให้ข้อมูลพื้นฐานกับทางโรงเรียนเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทุกปีโรงเรียนต้องส่งข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน บุคลากรครู และนักเรียน ไปยังศูนย์สารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอให้ครูและเจ้าหน้าที่ทุกคน รวมทั้งนักเรียน ตรวจสอบและกรอกข้อมูลพื้นฐานที่ http://mis.mwit.ac.th/ โดยกรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ ในช่องทุกช่องที่กำหนดไว้ รายละเอียดในการกรอกข้อมูลครู ศึกษาจากที่นี่ คำแนะนำสำหรับนักเรียนศึกษาที่นี่

Slide มหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สิ่งที่ต้องทำสัปดาห์นี้ (Things to do this week)
 
  • 27 ตุลาคม 2557: ลงทะเบียนเรียน 2/2557 วันสุดท้าย ระบบปิดเวลา 12.00 น.
  • 31 ตุลาคม 2557: วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี) และ กิจกรรมชุมนุม

รายชื่อนักเรียน , ตารางเรียน, ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.mwit.ac.th/content.php?content_title=SCH_TITLE&content=SCH_CONTENT

 

 
สิ่งที่ต้องทำเดือนนี้   (Things to do this month)
 
  • 31 ตุลาคม 2557: ครูที่ปรึกษาประจำชั้นส่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2557 (ครูที่ปรึกษาประจำชั้น)
  • 7 พฤศจิกายน 2557: นักเรียนชั้นม.5 รายงานความก้าวหน้าโครรงานครั้งที่ 3 (คกก.โครงงาน)
  • 14 พฤศจิกายน 2557: ส่งผลการสอบแก้ตัว (ครูผู้สอน,หัวหน้าสาขาวิชา)
  • 18 พฤศจิกายน 2557: กิจกรรมศึกษาดูงานครั้งที่ 3 (คกก.จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน)
  • 28 พฤศจิกายน 2557: ครูที่ปรึกษาประจำชั้นส่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ครั้งที่ 5) (ครูที่ปรึกษาประจำชั้น)
 
สิ่งควรรู้
 

 

 
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

การให้ข้อมูลพื้นฐานกับทางโรงเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร รวมทั้งนักเรียน ทุกคน กรอกประวัติส่วนตัวของนักเรียน โดยเข้าที่ https://mis.mwit.ac.th หรือ คลิกที่ School MIS ด้านบนของเว็บนี้ ...ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เยี่ยมชม : : ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2553

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2849-7154-7 โทรสาร 0-2849-7153
ผู้ดูแลระบบ : academic_mwits@hotmail.co.th,academic@mwit.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 24 ตุลาคม 2557 16.16 น.