ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

       การให้ข้อมูลพื้นฐานกับทางโรงเรียนเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทุกปีโรงเรียนต้องส่งข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน บุคลากรครู และนักเรียน ไปยังศูนย์สารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอให้ครูและเจ้าหน้าที่ทุกคน รวมทั้งนักเรียน ตรวจสอบและกรอกข้อมูลพื้นฐานที่ http://mis.mwit.ac.th/ โดยกรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ ในช่องทุกช่องที่กำหนดไว้ รายละเอียดในการกรอกข้อมูลครู ศึกษาจากที่นี่ คำแนะนำสำหรับนักเรียนศึกษาที่นี่

Slide มหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สิ่งที่ต้องทำสัปดาห์นี้ (Things to do this week)
 
 • 3 สิงหาคม 2558: ส่งคะแนนผลการประเมินกลางภาคเรียนที่ 1/2558
 • 4 สิงหาคม 2558: สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 สอวน.วิชาเคมี
 • 5 สิงหาคม 2558: ประชุมคณะกรรมการประสานงานสายงานวิชาการ
    • สอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน.วิชาดาราศาสตร์
 • 6 สิงหาคม 2558: สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 สอวน.วิชาคณิตศาสตร์
 • 6 - 8 สิงหาคม 2558: จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูมัธยมปลายฯ
 • 8 - 9 สิงหาคม 2558: ค่ายบำเพ็ญประโยชน์
 
สิ่งที่ต้องทำเดือนนี้   (Things to do this month)
 
 • 3 สิงหาคม 2558: ส่งคะแนนผลการประเมินกลางภาคเรียนที่ 1/2558
 • 4 สิงหาคม 2558: สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 สอวน.วิชาเคมี
 • 5 สิงหาคม 2558: ประชุมคณะกรรมการประสานงานสายงานวิชาการ
    • สอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน.วิชาดาราศาสตร์
 • 6 สิงหาคม 2558: สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 สอวน.วิชาคณิตศาสตร์
 • 6 - 8 สิงหาคม 2558: จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูมัธยมปลายฯ
 • 8 - 9 สิงหาคม 2558: ค่ายบำเพ็ญประโยชน์
 • 11 สิงหาคม 2558: พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
    • สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายสอวน.วิชาชีววิทยา
 • 12 สิงหาคม 2558:ร่วมพิธีถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล/ฝ่ายวิชาการ
 • 13 สิงหาคม 2558:สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก
 • 14 สิงหาคม 2558:สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายวิชาภูมิศาสตร์
 • 17 สิงหาคม 2558:ส่งอัตรากำลังและรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2558
 • 18 สิงหาคม 2558:พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
 • 20 สิงหาคม 2558:ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2558
 • 21 สิงหาคม 2558:ส่งคะแนนผลการประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 1/2558 ให้ผู้ปกครอง
 • 22 สิงหาคม 2558:ศรีตรังเกมส์ 2015
 • 25 สิงหาคม 2558:วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
 • 26 สิงหาคม 2558:ประชุมครูและเจ้าหน้าที่
 • 28 สิงหาคม 2558:ครูที่ปรึกษาประจำชั้นส่งผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียน ครั้งที่ 3
 • 29 - 30 สิงหาคม 2558:เลือกข้อสอบและจัดทำข้อสอบการประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1/2558
 • 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2558:ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนม. 4 - 6
 
สิ่งควรรู้
 

กำหนดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

ครั้งที่ 1: 9 มิถุนายน 2558

ครั้งที่ 2: 20 สิงหาคม 2558

 
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 

การให้ข้อมูลพื้นฐานกับทางโรงเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร รวมทั้งนักเรียน ทุกคน กรอกประวัติส่วนตัวของนักเรียน โดยเข้าที่ https://mis.mwit.ac.th หรือ คลิกที่ School MIS ด้านบนของเว็บนี้ ...ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2849-7154-7 โทรสาร 0-2849-7153
ผู้ดูแลระบบ : academic_mwits@hotmail.co.th,academic@mwit.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 28 กรกฎาคม 2558 13.22 น.