ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

       การให้ข้อมูลพื้นฐานกับทางโรงเรียนเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทุกปีโรงเรียนต้องส่งข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน บุคลากรครู และนักเรียน ไปยังศูนย์สารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอให้ครูและเจ้าหน้าที่ทุกคน รวมทั้งนักเรียน ตรวจสอบและกรอกข้อมูลพื้นฐานที่ http://mis.mwit.ac.th/ โดยกรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ ในช่องทุกช่องที่กำหนดไว้ รายละเอียดในการกรอกข้อมูลครู ศึกษาจากที่นี่ คำแนะนำสำหรับนักเรียนศึกษาที่นี่

Slide มหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สิ่งที่ต้องทำสัปดาห์นี้ (Things to do this week)
 
  • 8 - 10 ธันวาคม 2557: ค่ายวิชาการ (นักเรียนชั้นม.5), ค่ายปฏิบัติธรรม (นักเรียนชั้นม.4)
  • 13 ธันวาคม 2557: สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 (รอบแรก)

 

 
สิ่งที่ต้องทำเดือนนี้   (Things to do this month)
 
  • 8 - 10 ธันวาคม 2557: ค่ายวิชาการ (นักเรียนชั้นม.5), ค่ายปฏิบัติธรรม (นักเรียนชั้นม.4)
  • 13 ธันวาคม 2557: สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 (รอบแรก)
  • 15 - 19 ธันวาคม 2557: สอบโครงงาน
  • 17 ธันวาคม 2557: ม.6 สอบ TOEFL
  • 21 ธันวาคม 2557: ประชุมนักเรียนหอพัก
  • 22,24,26 ธันวาคม 2557: ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้น ม.4 และ ระดับชั้น ม.5
  • 23,25 ธันวาคม 2557: ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้น ม.6
  • 26 ธันวาคม 2557: ครูที่ปรึกษาประจำชั้นส่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ครั้งที่ 6) (ครูที่ปรึกษาประจำชั้น)
 
สิ่งควรรู้
 

ประกาศสำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2558
วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557

1. นักเรียนจะต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก ณ สนามสอบที่ปรากฎในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 

2. หลักฐานที่นักเรียนจะต้องนำมาในวันสอบคัดเลือกเพื่อแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบ
- บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (สั่งพิมพ์จากระบบออนไลน์ http://apply.mwit.ac.th/mwit/)
- บัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ

3. อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้ คือ
- ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินหรือสีดำ
- น้ำยาลบคำผิด
- ไม้บรรทัด (ที่ไม่ใช่ไม้โปรแทรกเตอร์ หรือไม้บรรทัดมีสูตรคำนวณ)

ไม่อนุญาตให้ใช้นาฬิกาดิจิตอลและนาฬิกาชนิดคิดเลข เครื่องคิดเลข หรืออุปกรณ์ช่วยจำอื่นใด รวมทั้งห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดติดตัวเข้าห้องสอบและควรถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที


*********ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนโชคดีในการสอบนะคะ*******

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กำหนดการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา

ประจำปีการศึกษา 2558
การสอบ รับสมัคร ชำระเงิน วันสอบ
GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 1 - 20 ตุลาคม 2557 1 - 21 ตุลาคม 2557 22 - 25 พฤศจิกายน 2557
GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 5 - 27 มกราคม 2558 5 - 28 มกราคม 2558 7 - 10 มีนาคม 2558
วิชาสามัญ 7 วิชา 3 - 24 พฤศจิกายน 2557 3 - 25 พฤศจิกายน 2557 17 - 18 มกราคม 2558

กำหนดการสอบ O-NET

ปีการศึกษา 2558
ระดับชั้น วันสอบ ประกาศผล
O-NET ม.6 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2558 21 มีนาคม 2558

 

 
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 

การให้ข้อมูลพื้นฐานกับทางโรงเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร รวมทั้งนักเรียน ทุกคน กรอกประวัติส่วนตัวของนักเรียน โดยเข้าที่ https://mis.mwit.ac.th หรือ คลิกที่ School MIS ด้านบนของเว็บนี้ ...ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2849-7154-7 โทรสาร 0-2849-7153
ผู้ดูแลระบบ : academic_mwits@hotmail.co.th,academic@mwit.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 11 ธันวาคม 2557 13.20 น.