วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2561
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน MWIT Open House 2018


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดงานเปิดบ้านมหิดลวิทยานุสรณ์ 2561 (MWIT Open House 2018) ในวันศุกร์ที่ 24 และวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 การจัดงานครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจได้เข้าเยี่ยมชมและร่วมทำปฏิบัติการ (Lab) ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการวิจัยของโรงเรียน ได้เรียนรู้และสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ผ่านนิทรรศการการนำเสนอหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน และผลงานชุมนุมของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ละครเวที ดนตรี อาหาร รวมถึงได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศความเป็นอยู่ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเป็นนักเรียนประจำผ่านกิจกรรม School Tour

นอกจากนี้ ในงานยังจัดให้มีการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ทั้งสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย อีก 4 รายการ ได้แก่ (1) การแข่งขันตอบปัญญาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 11 (MWIT Square XI) (2) การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 (3) MWIT Challenge : การแข่งขันยิงจรวดผงฟู และ (4) MWIT Spelling Bee

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและร่วมการแข่งขันต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

กำหนดการวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561


เวลา กิจกรรม สถานที่
07.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน จุดลงทะเบียน หน้าอาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3
07.30-8.45 น. ลงทะเบียนการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุดลงทะเบียน หน้าอาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3
08.30-12.00 น. เปิดขายบัตรละครเวที จุดลงทะเบียน หน้าอาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3
08.30-15.30 น.
 • กิจกรรมนิทรรศการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ผลงานนักเรียนปัจจุบันและนักเรียนเก่า และโครงการระหว่างประเทศ ของสาขาวิชา/ฝ่าย
 • กิจกรรมซุ้มวิทยาศาสตร์
 • การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
 • กิจกรรม School Tour
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1-3, อาคารหอพัก 8 และ 9
08.30-11.30 น. พิธีเปิดและกิจกรรมการแสดง
 • พิธีกรกล่าวต้อนรับ
 • การแสดงรำวงมาตรฐาน ม. 6
 • การแสดงเพลงฉ่อยพื้นบ้าน กลุ่มที่ 1
 • การแสดงระบำฉิ่ง
 • การแสดงกลองยาวดนตรีไทย
 • การแสดงเพลงฉ่อยพื้นบ้าน กลุ่มที่ 2
 • การแสดงชุมนุม step dance
 • การแสดงชุมนุมรวมวงดนตรีสากล
สนามหน้าเสาธง
09.00-12.00 น. การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ห้องฉายภาพยนตร์สามมิติ
10.30-11.00 น. ลงทะเบียนการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 11 (MWIT SQUARE XI) จุดลงทะเบียน หน้าอาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3
11.00-16.00 น. การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 11 (MWIT SQUARE XI) ห้องประชุม ดร. โกวิท และ ดร. ณัฐ อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 และ 2
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โรงอาหาร
13.00-15.00 น. การแสดงละครเวทีของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

กำหนดการวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561


เวลา กิจกรรม สถานที่
07.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน จุดลงทะเบียน หน้าอาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3
08.00-08.45 น. ลงทะเบียนการแข่งขัน MWIT Spelling Bee 2018 จุดลงทะเบียน หน้าอาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3
08.00-09.00 น. ลงทะเบียนการแข่งขัน MWIT Challenge: การแข่งขันยิงจรวดผงฟู และตรวจสอบจรวด จุดลงทะเบียน หน้าอาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3
08.30-15.30 น.
 • กิจกรรมนิทรรศการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ผลงานนักเรียนปัจจุบันและนักเรียนเก่า และโครงการระหว่างประเทศ ของสาขาวิชา/ฝ่าย
 • กิจกรรมซุ้มวิทยาศาสตร์
 • การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
 • กิจกรรม School Tour
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1-3, อาคารหอพัก 8 และ 9
08.30-11.30 น. กิจกรรมการแสดง
 • การแสดงรำวงมาตรฐาน ม. 6
 • การแสดงเพลงฉ่อยพื้นบ้าน กลุ่มที่ 3
 • การแสดงระบำสี่ภาค
 • การแสดงกลองยาวดนตรีไทย
 • การแสดงเพลงฉ่อยพื้นบ้าน กลุ่มที่ 4
 • การแสดงชุมนุม step dance
 • การแสดงชุมนุมรวมวงดนตรีสากล
สนามหน้าเสาธง
09.00-11.00 น. ทดสอบการยิงจรวด การแข่งขัน MWIT Challenge: การแข่งขันยิงจรวดผงฟู สนามฟุตบอล
09.00-12.00 น. การแข่งขัน MWIT Spelling Bee 2018 ห้องฉายภาพยนตร์สามมิติ
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โรงอาหาร
13.00-16.30 น. เริ่มการแข่งขัน MWIT Challenge: การแข่งขันยิงจรวดผงฟู และมอบรางวัล สนามฟุตบอล

กิจกรรมนิทรรศการงาน MWIT Open House 2018

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ชื่อกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมห้อง
Woody Gamesเป็นเกมไม้ เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหา
 • Pyramidal Cube Puzzle
 • Star Puzzle
 • Diamond Puzzle
 • Snake Cube
 • Notched stick plater
1301
The Magic of Pascal’s Triangleมหัศจรรย์ของสามเหลี่ยมปาสกาลเป็นนิทรรศการแสดงเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในสามเหลี่ยมปาสกาลโดยโปสเตอร์ 13 เรื่อง และมีกิจกรรมประกอบนิทรรศการ 5 ฐาน1302
World of Board Gamesกิจกรรมเปิดโลกแห่งบอร์ดเกม
 • หมากรุกไทย (เกมคลาสสิกที่มีกลวิธีต่าง ๆ )
 • Coup (เกมเกี่ยวกับการเมือง)
 • Kill Doctor Lucky (เกมแนวสืบสวนสอบสวน)
 • Die Fiesen 7 (เกมฝึกสมาธิสำหรับทำความรู้จักในหมู่เพื่อน)
 • Catan (เกมแห่งการวางแผนและต่อรอง)
 • Carcassonne (เกมพัฒนาเมือง)
 • Codenames (เกมที่ใช้ความร่วมมือเป็นทีม)
1303

สาขาวิชาชีววิทยา

ชื่อกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมห้อง
PLANT PLANT PLANT เรียนรู้พัฒนาการการเติบโตของพืชโครงสร้างภายในของพืชและการตอบสนองต่อสิ่งเร้า3401
Animal anatomy and zoo board gameสนุกกับ Zoo board game และเรียนรู้กายวิภาคภายนอกและภายในของสัตว์ชนิดต่างๆ 3403
CSI ตามล่าคนร้ายเรื่องราวการฆาตกรรม....ที่รอการพิสูจน์ว่าใครเป็นฆาตกร
โดยวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์ อาทิ การตรวจกรุ๊ปเลือด
ลายนิ้วมือ ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
3405

สาขาวิชาเคมี

ชื่อกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมห้อง
MWIT Chemistry Lab Roomการเข้าชมเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำโครงงานนักเรียน/ อาจารย์3501
MWIT Chemistry Mysteryกิจกรรม Hands On
 • magic flower
 • Salt water car racing
 • Bubble slime
3601
ตามรอยธรณีวิทยากิจกรรม
 • ตามหาไดโนเสาร์
 • ตามหาสมบัติ (โดยใช้การอ่านแผนที่)
3603

สาขาวิชาฟิสิกส์

ชื่อกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมห้อง
MWIT Universeเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ และความรู้ทางดาราศาสตร์ที่ศึกษาในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • กิจกรรม “เล่นกล้องโทรทรรศน์”
 • กิจกรรม “ดูดาว”
 • กิจกรรม “เรียนรู้สนามความโน้มถ่วง”
 • กิจกรรม “รู้จักอุปกรณ์ในการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์”
 • กิจกรรม “จักรราศี”
3605
ฟิสิกส์คิดส์สนุกเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสื่อ
อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • คิดส์สนุกกับ DIY: jet toy submarine)
 • คิดส์สนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้า
 • คิดส์สนุกกับสื่อการทดลองฟิสกส์ที่พัฒนาโดย ครูฟิสิกส์มหิดลวิทยานุสรณ์
3703
Amazing Physicsเป็นกิจกรรมที่ทำให้เห็นถึงการนำความรู้ทางฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้ในเรื่องต่างๆ โดยมีฐานกิจกรรมหลัก ดังนี้
 • Incredible Mechanics
 • Miracle of light
 • Mystery of matter
 • Unbelievable Electromagnetics
3703

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

ชื่อกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมห้อง
English Fun Flip Quizzes เกมส์ตอบคำถามตามหมวดหมู่
 • กิจกรรมนี้ต้องใช้ทักษะการอ่านและทักษะการฟัง
 • การตอบคำถามเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน
 • คำถามมีหลากหลายหมวดหมู่
 • คำถามแต่ละข้อมีคะแนนไม่เท่ากัน โดยมีคะแนนตั้งแต่ 100-500 คะแนนขึ้นอยู่ความยากของคำถาม (การตอบคำถามถูกต้องจะได้รับคะแนนตามค่าคะแนนของข้อนั้น ส่วนการตอบคำถามผิด จะถูกหักคะแนนตามค่าคะแนนของข้อนั้นเช่นเดียวกัน)
1103
Japanese Flip Quizzesเวลาจัดกิจกรรม
 • วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 10.30 น.
 • วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 - 12.30 น.
เกมส์ตอบคำถามตามหมวดหมู่
 • นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานสำหรับทักษะการอ่านและทักษะการฟัง และการเขียน
 • การตอบคำถามเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน
 • คำถามมีหลากหลายหมวดหมู่
 • คำถามแต่ละข้อมีคะแนนไม่เท่ากัน โดยมีคะแนนตั้งแต่ 100-500 คะแนนขึ้นอยู่ความยากของคำถาม (การตอบคำถามถูกต้องจะได้รับคะแนนตามค่าคะแนนของข้อนั้น ส่วนการตอบคำถามผิด จะถูกหักคะแนนตามค่าคะแนนของข้อนั้นเช่นเดียวกัน)
1104
German Spelling Beeเวลาจัดกิจกรรม
 • วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30 - 14.30 น.
 • วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30 - 15.30 น.
กิจกรรม Spelling Bee ภาษาเยอรมัน
 • เรียนรู้การทักทายและแนะนำตัวเป็นภาษาเยอรมัน
 • เรียนรู้คำศัพท์ภาษาเยอรมันที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • แข่งขันเขียนสะกดคำศัพท์ที่ครูพูด/ปรากฏบนจอภาพให้ถูกต้อง
1104
French Spelling Beeเวลาจัดกิจกรรม
 • วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 - 12.30 น.
กิจกรรม Spelling Bee ภาษาฝรั่งเศส
 • เรียนรู้การทักทายและแนะนำตัวเป็นภาษาเยอรมัน
 • เรียนรู้คำศัพท์ภาษาเยอรมันที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • แข่งขันเขียนสะกดคำศัพท์ที่ครูพูด/ปรากฏบนจอภาพให้ถูกต้อง
1104
ภาษาจีนหรรษา (Chinese)เวลาจัดกิจกรรม
 • วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 - 15.30 น.
 • วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 10.30 น.
เรียนรู้คำทักทายและศัพท์พื้นฐานเพื่อสามารถนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันกับชาวจีน โดยผ่านเกมส์ต่างๆ ที่สนุกสนาน
1104

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมห้อง
I love Logicเกมเกี่ยวกับพื้นฐานด้านลอจิกและกระบวนการคิด1201
IT Puzzleการตอบปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี1202
เปิดโลกไอที
 • รู้จัก Artificial Intelligent
 • Google assistant
 • I’m Akinator.
1203

สาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ

ชื่อกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมห้อง
MWIT Talkกิจกรรมฝึกทักษะด้านการพูดแบบโชว์ความคิดและshare Ideaเกี่ยวหัวข้อที่จะนำมาพูดสตูดิโอ
World History time line challengeกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ในรูปแบบเกมส์การแข่งขัน1102
เกมส์หลักเศรษฐศาสตร์กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ในรูปแบบเกมส์1102
Art Fun and Happening Artกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะ1106

สาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมห้อง
ผะหมีปริศนาคำกลอนของไทย ที่สืบทอดเพื่อแสดงภูมิปัญญาของชนชาวไทยในอดีตที่ส่งต่อมาจนถึงปัจจุบัน ลับสมองและประลองปัญญากับคำถามที่ท้าทายความสามารถทางภาษา1105
ต่อกลอนต่อกลอนตามฉันทลักษณ์และข้อความที่กำหนดให้ เพื่อสร้างสรรค์บทร้อยกรองด้วยตัวของคุณเอง1105
ลีลาสุภาษิตใบ้คำสุภาษิตไทยโดยใช้อวัจนภาษา เพื่อท้าทายความคิดสร้างสรรค์และความคิดนอกกรอบ1105

สาขาวิชาพลานามัย

ชื่อกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมห้อง
Physical Well-Being
 • อยากรู้มั้ย คุณมีไขมันมากแค่ไหน? ความแข็งแรงแขน และกำลังขาเป็นอย่างไร? กินอย่างไร และออกกำลังกายอย่างไรให้สุขภาพดี
 • พบกับนิทรรศการแนะนำ การออกกำลังกายและการกินเพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งแบบทดสอบกำลังแขน ขา และวัดไขมันของร่างกายในกิจกรรม “P.E. Fat & Power Strength Tests”
อาคาร 6 ศูนย์กีฬา ชั้น 2
P.E. Fat & Power Strength Tests
 • ประเมินองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analysis)
 • วัดแรงบีบมือ (Grip Strength Test)
 • ทดสอบยืนกระโดดไกล (Standing Long Jump Test)
อาคาร 6 ศูนย์กีฬา ชั้น 2

ฝ่ายวิทยบริการ

ชื่อกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมห้อง
มหัศจรรย์พลังถั่วBean Nut Pea แตกต่างกันอย่างไร? คุณรู้จักถั่วอะไรบ้าง นอกจากถั่วแดง ถั่วเขียว ถั่วดำ ถั่วเหลือง คุณรู้จักไหม? ลองลิ้มชิมรสถั่วหลากหลายชนิด และพบกับผลิตภัณฑ์จากถั่วศูนย์วิทยบริการ

การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียดการจัดการแข่งขัน


 1. การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีม ทีมละ 2 คน (โรงเรียนละ 1 ทีม)
 2. กำหนดการแข่งขันในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
 3. รับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2561 จำกัดเพียง 40 ทีม

คุณสมบัติผู้สมัคร


 • นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กติกาการแข่งขัน


 1. เนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้นำมาจาก หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ 32 33 และ 34
 2. ลักษณะของคำถามเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก ก ข ค หรือ ง คำถามแต่ละข้อจะมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ผู้ตอบคำถามต้องตอบภายในเวลา 30 วินาที นับตั้งแต่ผู้ดำเนินรายการอ่านคำถามจบ ทีมที่ตอบคำถามได้ถูกต้องจะได้คะแนนข้อละ 1 คะแนน
 3. การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 รอบ
  • รอบแรก: เป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือก ทีมที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
  • รอบชิงชนะเลิศ: จะทำการแข่งขันจนกระทั่งได้ทีมที่คะแนนสูงสุด 3 อันดับ ทั้งนี้จะไม่นำคะแนนในรอบแรกมานับรวมในรอบชิงชนะเลิศ
 4. ประเภทรางวัล แบ่งออกเป็น 3 อันดับ ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท
หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร
ลงทะเบียน

MWIT Square 11th

กติกาการแข่งขัน


การสอบแข่งขันจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
 • เนื้อหาวิชาในการแข่งขัน ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ดาราศาสตร์ และทักษะกระบวนการคิด
 • ประเภทรางวัล แบ่งออกเป็น 3 อันดับ ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาทต่อทีม
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 3,000 บาทต่อทีม
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาทต่อทีม
หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

รายละเอียดการจัดการแข่งขัน


 1. โรงเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครเข้าร่วมผ่านทางเว็บไซต์ MWIT Square โดยกดที่ "ลงทะเบียน" หรือ "สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน" ทางด้านบนของเว็บไซต์
 2. ระบบจะให้ท่านสมัคร Username (หนึ่งโรงเรียนมีได้หนึ่ง Username เท่านั้น) โดยสามารถอ่านรายละเอียดวิธีการอัพโหลดเอกสารและดาวน์โหลดใบรับรองสถานศึกษาได้ภายในระบบรับสมัคร
 3. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและเว็บไซต์การแข่งขันได้ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร


 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1–3) ของโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ
 2. โรงเรียนแต่ละแห่งสามารถส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 1 ทีม ทีมละ 3 คน
 3. โรงเรียนแต่ละแห่งต้องมีครูผู้ควบคุมทีม อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

MWIT Spelling Bee 2018

กติกาการแข่งขัน


 • การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 รอบ ดังนี้
  • รอบที่ 1: Multiple Mind Benders (09.00 – 09.30)
   • เลือกคำศัพท์ที่สะกดถูกต้องในข้อสอบโดยมีประโยคตัวอย่างจากพิธีกร จำนวน 50 ข้อ มี 2 ตัวเลือก (คัดเลือกผู้มีคะแนนสูงสุดจำ นวน 50 คนแรก เข้ารอบที่สอง)
  • รอบที่ 2: Write It Right (10.00 – 10.30)
   • เขียนสะกดคำศัพท์ที่พิธีกรพูดให้ถูกต้อง (คัดผู้เข้าแข่งขันเหลือเพียง 10 คน เข้ารอบที่สาม)
  • รอบที่ 3: Pictorial Dictation (11.00 – 11.30)
   • เขียนสะกดคำศัพท์จากภาพที่ปรากฏบนจอภาพให้ถูกต้อง (คัดเลือกผู้เข้าแข่งขันเหลือเพียง 5 คน เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศ)
  • รอบที่ 4: Last Minute (11.30 – 12.00)
   • ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 คน แข่งขันสะกดคำปากเปล่าให้ถูกต้องและเร็วที่สุด ในเวลา 60 วินาที เพื่อหาแชมป์ประจำการแข่งขัน
 • ประเภทรางวัล แบ่งออกเป็น 5 รางวัล ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล รางวัลละ 500 บาท
หมายเหตุ: ผู้ผ่านเข้ารอบที่สองจำนวนห้าสิบคนจะได้รับเกียรติบัตร

รายละเอียดการจัดการแข่งขัน


 1. เป็นการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล แต่ละโรงเรียนส่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรียนละ 5 คน
 3. แข่งขันวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2561 ในงานวันเปิดบ้านมหิดลวิทยานุสรณ์
 4. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน: 3 ชั่วโมง (09.00 – 12.00)
 5. เปิดรับสมัครออนไลน์ วันที่ 15 ก.ค. – 15 ส.ค. 2561 จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 300 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร


 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (หรือเทียบเท่า)
 2. สัญชาติไทย
ลงทะเบียน

MWIT Challenge: การแข่งขันยิงจรวดผงฟู

กติกาการแข่งขัน


 1. ผู้สมัครเข้าแข่งขัน สามารถประดิษฐ์จรวดจากขวดน้ำอัดลมพลาสติกมาล่วงหน้า โดยสามารถใช้ร่วมกับฐานยิงที่จัดเตรียมไว้ให้ หรือฐานยิงที่เตรียมมาเอง
 2. การแข่งขันตัดสินจากความแม่นยำในการยิง โดยกำหนดเป้าที่ระยะ 30 เมตรจากแนวยิง
 3. การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
  • รอบคัดเลือก ให้แต่ละทีมทำการยิงจรวด 2 ครั้ง และนำคะแนนมารวมกัน คัดเลือกทีมที่คะแนนสูงสุด จำนวน 8 ทีม เพื่อเข้ารอบแพ้คัดออก
  • รอบแพ้คัดออก ให้ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกจำนวน 8 ทีม ประกบคู่แข่งขันแบบแพ้คัดออก จนกว่าจะได้ทีมชนะเลิศ
 4. เวลาในการยิงจรวดแต่ละครั้งไม่เกิน 5 นาที หรือตามที่กรรมการเห็นสมควร
 5. ตารางการแข่งขัน ประกาศ ณ สนามแข่งขัน วันที่ 25 สิงหาคม 2561
 6. ประเภทรางวัล แบ่งออกเป็น 3 อันดับ ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท

ข้อกำหนดของจรวด


 1. ตัวจรวดทำจากขวดน้ำอัดลมขนาดความจุ 1 ลิตร จำนวน 2 ขวด ไม่จำกัดรูปแบบ โดยขนาดของจรวดสามารถบรรจุลงกล่องขนาด 40x40x20 cm3 โดยส่วนที่ยื่นออกมาจากตัวจรวดต้องไม่เกินขนาดของกล่อง
 2. จรวดสามารถใช้ร่วมกับฐานยิงที่จัดเตรียมไว้ให้ หรือทำฐานยิงมาเอง โดยไม่จำกัดรูปแบบของฐานยิง
 3. จรวดต้องใช้ปฏิกิริยาเคมีจากน้ำส้มสายชูและผงฟูในการขับเคลื่อน

เกณฑ์การตัดสิน


 1. ทำการวัดระยะเพื่อบันทึกคะแนนเมื่อจรวดหยุดนิ่ง
 2. ในแต่ละรอบการแข่งขัน แต่ละทีมทำการยิงจรวด 2 ครั้ง นำคะแนนที่บันทึกได้ทั้ง 2 ครั้งมารวมกัน
 3. หากคะแนนเท่ากันให้ทำการยิงเพิ่มเพื่อตัดสินหาผู้ชนะ แบบทีมต่อทีม ครั้งต่อครั้ง
 4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดการจัดการแข่งขัน


 1. เป็นการแข่งขันยิงจรวดผงฟู สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประเภททีม ทีมละ 3 คน (โรงเรียนละ 2 ทีม)
 2. กำหนดการแข่งขันในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  • 08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน ตรวจสอบจรวด
  • 09.00 - 11.00 น. ทดสอบการยิงจรวด
  • 13.00 - 16.30 น. เริ่มแข่งขันและมอบรางวัล
 3. รับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2561 จำกัดเพียง 40 ทีม

คุณสมบัติผู้สมัคร


 1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

รายละเอียดของเป้าที่ใช้แข่ง


 1. ระยะห่างจากแนวยิงถึงเป้า 30 เมตร
 2. ลักษณะของเป้าเป็นแบบเป้าวงกลม ขนาดรัศมี 30 เซนติเมตร ให้คะแนนจากระยะห่างของจรวดกับจุดศูนย์กลางของเป้า

วิดีโอสาธิตการทำจรวดผงฟู


ลงทะเบียน

แผนผังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


ติดต่อเรา


สถานที่ตั้ง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อส่วนกลาง

+66(0)2-826-7000