วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน MWITS Open House 2018


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดกิจกรรม MWITS Open House ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมชมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ผ่านการแสดงผลงานวิชาการของครูและนักเรียนผลงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเข้าชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และห้องวิจัยตลอดจนชมบรรยากาศการเป็นนักเรียนประจำ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2560

กิจกรรมนิทรรศการงาน MWITS Open House 2018


สาขาวิชาคณิตศาสตร์

เกมไม้พิศวง

รายละเอียดกิจกรรม
 • Star Puzzle
 • Cube Puzzle
 • Diamond Puzzle
 • Pyramidal
 • Football Puzzle
 • Notched Stick
 • Snake Cube
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 3 ห้อง 1301

ความคิดเชิงตรรกะ

รายละเอียดกิจกรรม
 • สนุกกับสี
 • รูปทรงหรรษา
 • ตัวเลขแสนกล
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 3 ห้อง 1302

คณิตศาสตร์มหัศจรรย์

รายละเอียดกิจกรรม
 • ทายนิสัย
 • ปฏิทิน
 • เปลี่ยนรูปสลับร่าง
 • จากรูปเป็นทรง
 • จากทรงเป็นรูป
 • ท่องจักรวาล
 • บิงโก
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 3 ห้อง 1303

เส้นทางนักคิด

รายละเอียดกิจกรรม
 • นีลส์ เฮนริก อาเบล
 • เทอเรนจ์ เทา
 • อีริค ดีเมน
 • เอวาริสต์ กาลัวส์
 • แอนดรู ไวลส์
 • จอห์น ฟอน นอยมันน์
 • พอล แอร์ดิช
 • โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 3 ห้อง 1303
สาขาวิชาฟิสิกส์

ฟิสิกส์คิดส์สนุก

รายละเอียดกิจกรรม

สนุกและเรียนรู้กับการทดลองทางฟิสิกส์ในชีวิตประจำวันที่หลากหลาย และกิจกรรมการทดลองทางฟิสิกส์ในห้องเรียนที่จะทำให้คุณรักฟิสิกส์ และสำหรับคนที่ชอบไฟฟ้าจะได้ลงมือสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายด้วยตนเอง แถมได้ของติดมือกลับบ้านด้วย

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 7 ห้อง 3705

Physics for Fun

รายละเอียดกิจกรรม

สาธิตตัวอย่างการทดลองทางฟิสิกส์ ที่ใช้ในการเรียนการสอนการทดลอง ในรั้ว MWITS มีทั้ง กลศาสตร์ คลื่น แสง เสียง ไฟฟ้า แม่เหล็ก ให้ได้เรียนรู้มากมาย

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 7 ห้อง 3703

ห้องแห่งดวงดาว

รายละเอียดกิจกรรม

สนุกและเรียนรู้กับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์มากมาย จะมีการจำลองให้เห็นภาพเพื่อความเข้าใจ ได้ใช้กล้องดูดาวของจริง ซึ่งจะได้ประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 6 ห้อง 3605
สาขาวิชาชีววิทยา

เพาะพืชในขวดแก้ว

รายละเอียดกิจกรรม

สาธิตการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในแต่ละขั้นตอน โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้ลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการตัดแต่งชิ้นเนื้อเยื่อพืช หรือแยกต้นอ่อน และนำลงใส่ในขวดเพาะเลี้ยง และรับตัวอย่างเนื้อเยื่อที่เพาะเลี้ยงในขวดจนกลายเป็นต้น หรือออกดอกในขวดเพาะเลี้ยง

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 3 ห้อง 3302

เรียนรู้ผ่าน Data logger

รายละเอียดกิจกรรม

การใช้ Data logger ในการตรวจวัดค่าต่าง ๆ ค่า EKG วัดความดัน ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การวัดคุณภาพน้ำ เช่น ค่า DO pH ค่าการนำไฟฟ้า และ การวัดอัตราการหายใจของสิ่งมีชีวิต

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 4 ห้อง 3401

Biodiversity photo

รายละเอียดกิจกรรม

สนุกกับการถ่ายภาพเซลล์ หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ๆ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่สนใจอาทิ สาหร่าย โปรโตซัว เซลล์พืช ตัวอ่อนแมลง แมลง มาถ่ายภาพใต้กล้องจุลทรรศน์ด้วยตนเอง บันทึกภาพนั้นกลับไปเป็นที่ระลึกได้

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 4 ห้อง 3401

สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า...

รายละเอียดกิจกรรม

การศึกษาอวัยวะภายนอกและภายในของสัตว์ชนิดต่าง ๆ อาทิ ไส้เดือนดิน ปลา แมลง กบ

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 4 ห้อง 3403

ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

รายละเอียดกิจกรรม

เรียนรู้การตรวจหาปริมาณ DNA ด้วยเครื่อง spectrophotometer การทำ Gel Electrophoresis เพื่อแยก DNA การย้อมสี DNA การมองแถบ DNA ผ่านเครื่องมือจำเพาะ และถ่ายภาพแถบ DNA ด้วย Gel Documentation

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 4 ห้อง 3404

CSI: ใครคือคนร้าย?

รายละเอียดกิจกรรม

เรื่องราวการฆาตกรรม....ที่รอการพิสูจน์ว่าใครเป็นฆาตกร โดยวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์ อาทิ การตรวจกรุ๊ปเลือด ลายนิ้วมือ ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 4 ห้อง 3405

นิทรรศการสาขาวิชาชีววิทยา

รายละเอียดกิจกรรม

พัฒนาการของหลักสูตรสาขาชีววิทยาการพัฒนาบุคคลากร เส้นทางสู่โอลิมปิกวิชาการชีววิทยา ผลงานวิจัยของครูและนักเรียน ผลงานด้านการเรียนการสอนของครูและนักเรียน

สถานที่จัดกิจกรรม
บอร์ดหน้าสาขาวิชาชีวิทยา ชั้น 3 และ 4 อาคาร 3
สาขาวิชาเคมี

Chemistry Life

รายละเอียดกิจกรรม

เรียนรู้ชีวิตเพื่อพิชิตเหรียญทองเคมีโอลิมปิก หรือเทคนิคการก้าวสู่นักวิจัยในอนาคต หรือไม่หมดกำลังใจกับการสอบเคมี หรือเทคนิคดีๆ ที่จะทำให้ชอบเคมี มาที่ห้องนี้ “Chemistry Life” กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามาเรียนรู้สัมผัสชีวิตนักเคมี มีการเล่นเกม มีการถ่ายภาพกับบรรยากาศความเป็นเคมีๆ พาชมห้องปฏิบัติการเคมี และรู้จักเครื่องมือต่างๆ

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 5 ห้อง 3501 และ 3503

Bingo Chemistry

รายละเอียดกิจกรรม

นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมจะได้เล่นเกมส์บิงโกตารางธาตุ ในแต่ละรอบคนที่บิงโก ก่อนจะได้รับรางวัล นอกจากได้รับความสนุกแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับธาตุในตารางธาตุ

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 6 ห้อง 3601

Chem-หล่อ

รายละเอียดกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เห็นการเชื่อมโยงความรู้ทางเคมีสู่ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน ได้ทดลองทำและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ โดยผ่านตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ง่ายและเห็นได้ทั่วไป คือ การทำสบู่ โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ออกแบบสบู่ตามความต้องการ โดยสามารถปรับเปลี่ยน สี กลิ่น และรูปร่าง และสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นกลับไปเป็นของที่ระลึก

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 6 ห้อง 3603

Chem Show – Nano Sci

รายละเอียดกิจกรรม
 • กิจกรรมการทดลองทางเคมีที่น่าสนใจในการค้นหาคำตอบเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากผลการทดลอง กระตุ้นความคิดให้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การเปลี่ยนแปลงสีสันของสารเคมีที่ตื่นตาตื่นใจ
 • กิจกรรมนี้จะมีการสาธิตการสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนอย่างง่าย เพื่อความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับนาโน
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 6 ห้อง 3603

Hidden Color

รายละเอียดกิจกรรม
 • กิจกรรมหลัก ระบุชนิดของใบพืชโดยใช้ paper chromatography
 • กิจกรรมเสริม จัดแสดงตัวอย่างการสกัดรงควัตถุจากใบพืชด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ การแยกรงควัตถุในใบพืชด้วย column
 • chromatography และ thin-layered chromatography
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 6 ห้อง 3603
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Logic game

รายละเอียดกิจกรรม

เกมเกี่ยวกับพื้นฐานด้านลอจิกและกระบวนการคิด

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 2 ห้อง 1201

ปริศนาคอมพิวเตอร์

รายละเอียดกิจกรรม

การตอบปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 2 ห้อง 1202

เปิดโลกไอที

รายละเอียดกิจกรรม

เปิดโลกไอที, Hands-free computer

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 2 ห้อง 1203
สาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ

Social games

รายละเอียดกิจกรรม
 • ทายใบหน้าของบุคคลสำคัญ
 • เกมเศรษฐศาสตร์เป็นเกมสำเร็จรูปส่งเสริมความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นกล่องเกม
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 1 ห้อง 1103

Social Kahoot !!

รายละเอียดกิจกรรม

เกมตอบปัญหาทางด้านสังคมศึกษา

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 1 ห้อง 1104

ศิลปะภาพพิมพ์

รายละเอียดกิจกรรม

สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ตามความสนใจของตนเอง

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 1 ห้อง 1106
สาขาวิชาพลานามัย

วงกลมล่อเป้า

รายละเอียดกิจกรรม

เกมฝึกสมาธิและความแม่นยำในการปาลูกดอก

สถานที่จัดกิจกรรม
สนามหน้าเสาธง

เป่าโป่งปล่อยลม

รายละเอียดกิจกรรม

เกมบูรณการทักษะการคิดคำนวณน้ำหนักของแก้วน้ำและลมจากลูกโป่ง

สถานที่จัดกิจกรรม
สนามหน้าเสาธง

บอลกลมลงตะกร้า

รายละเอียดกิจกรรม

เกมบูรณการทักษะความแม่นยำกับหลักการทางวิทยาศาสตร์

สถานที่จัดกิจกรรม
สนามหน้าเสาธง

บิงโกท้าความไว

รายละเอียดกิจกรรม

เกมฝึกความเร็วแกระบวนการทางความคิด

สถานที่จัดกิจกรรม
สนามหน้าเสาธง
สาขาวิชาภาษาไทย

ผะหมี : ปริศนาคำกลอน

รายละเอียดกิจกรรม

ให้นักเรียนสนุกสนานกับการทายคำในผะหมี ซึ่งเป็นการเล่นทายคำแบบโบราณที่ต้องใช้ความรู้และทักษะในการอ่านและเขียนกลอน สร้างความสนุกสนาน

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 1 ห้อง 1104

ลีลา สุภาษิต

รายละเอียดกิจกรรม

ให้นักเรียนทายคำสุภาษิตไทยโดยใช้การออกลีลาท่าทาง ไม่ใช้เสียง เพื่อเอาชนะอุปสรรคของการสื่อสารให้ได้

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 1 ห้อง 1104

บิงโกวรรณกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

เรียนรู้วรรณกรรมผ่านเกมบิงโก

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 1 ห้อง 1104
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

Widen Your Eyes: ท้าทายปัญญาตอบปัญหาภาษาอังกฤษ

รายละเอียดกิจกรรม

สนุกกับกิจกรรมตอบปัญหาภาษาอังกฤษทั่วไป ท้าทายความรู้ความสามารถของนักเรียน (เล่นเป็นทีม) คำถามจะครอบคลุมทุกรายวิชา โดยในแต่ละรอบการแข่งขัน นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าอยากจะตอบปัญหาของรายวิชาไหน นักเรียนทุกคนและทุกระดับสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 1 ห้อง 1103
Science Activities

ปืนใหญ่ล่องหน

รายละเอียดกิจกรรม

ปืนใหญ่ทำจากกล่องกระดาษเจาะรูเป็นวงกลมที่ด้านหนึ่ง ยิงได้โดยการตบด้านข้างของกล่องเข้าหากันแรงๆ มวลอากาศจะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจนสามารถส่งถ่ายพลังงาน หรือชนเข้ากับเป้าที่เป็นแก้วพลาสติกที่เรียงกันเป็นพิรามิดจนล้มได้ หากทำการใส่ควันเข้าไปในกล่องก่อนยิงจะสังเกตเห็นควันรูปโดนัทวิ่งออกจากรูที่เจาะไว้พุ่งไปที่เป้าอย่างรวดเร็วคล้ายกระสุนปืนใหญ่ที่ถูกยิงออกไปที่เป้าหมาย

สถานที่จัดกิจกรรม
สนามฟุตบอล

ปาเป้าล่าคำตอบ

รายละเอียดกิจกรรม

ทายคำปริศนาวิทยาศาสตร์ โดยมีเป้าที่ทำจากลูกโป่ง 4 ลูก แต่ละลูกจะระบุสัญลักษณ์ A B C และ D ผู้เล่นจะได้รับลูกดอกเพื่อใช้ปาลูกโป่งที่มีคำใบ้อยู่ภายใน จำนวน 4 อัน หากผู้เล่นปาลูกโป่งแตกจะได้รับคำใบ้ ถ้าตอบคำถามถูกจะได้รับรางวัลประจำฐานกิจกรรม

สถานที่จัดกิจกรรม
สนามฟุตบอล

Angry Bird

รายละเอียดกิจกรรม

เกมยิงลูกบอลจากเครื่องยิงให้ลงเป้าหมายเพื่อเก็บคะแนน และรับรางวัล

สถานที่จัดกิจกรรม
สนามฟุตบอล

สอยดาวคำถาม

รายละเอียดกิจกรรม

ดาวแต่ละดวงในลานสอยดาวจะมีคำถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ภายใน เมื่อผู้เล่นสอยดาวคำถามแล้ว จะต้องตอบคำถามให้ถูกต้อง จึงจะได้รับรางวัล

สถานที่จัดกิจกรรม
สนามฟุตบอล

กำหนดการวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561


เวลา กิจกรรม สถานที่
07.30 – 08.15 น.
 • ลงทะเบียน การแข่งขันการตอบปัญหา MWITS Square X
 • ลงทะเบียนการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ด้านหน้าอาคาร 3
07.30 น ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน MWITS Open House (รอบเช้า) หน้าโถงประชาสัมพันธ์
08.30 – 11.30 น. การแสดงรำวงมาตรฐานของนักเรียน ชั้น ม.6 หลังจากนั้นจะเป็นการแสดงจากชุมนุมต่างๆ ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์* สนามหน้าเสาธง
การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ห้องฉายภาพยนตร์สามมิติ
09.00 – 11.00 น. การแข่งขันการตอบปัญหา MWITS Square X : รอบคัดเลือก หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ฯ
09.00 – 12.00 น.
 • การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์แบบโปสเตอร์
 • นิทรรศการ MWITS Open House และกิจกรรมของสาขาวิชา
Covered Way และอาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1, 2 และ 3
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ห้องอาหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
12.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน MWITS Open House (รอบบ่าย) หน้าโถงประชาสัมพันธ์
12.30 น. ประกาศผลการแข่งขันการตอบปัญหา MWITS Square X : รอบคัดเลือก โถงเรือนไทย
13.00 - 15.30 น. การแข่งขันการตอบปัญหา MWITS Square X : รอบชิงชนะเลิศ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ฯ
13.00 - 16.00 น. การแสดงรำวงมาตรฐานของนักเรียน ชั้น ม.6 หลังจากนั้นจะเป็นการแสดงจากชุมนุมต่างๆ ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์* สนามหน้าเสาธง
13.00 – 16.00 น. นิทรรศการ MWITS Open House และกิจกรรมของสาขาวิชา อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1, 2 และ 3
15.40 - 16.00 น. พิธีมอบรางวัล การแข่งขันการตอบปัญหา MWITS Square X หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ฯ
*หมายเหตุ การแสดงบริเวณสนามหน้าเสาธงในช่วงเช้าและช่วงบ่ายเป็นการแสดงเดียวกัน

ติดต่อเรา


สถานที่ตั้ง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อส่วนกลาง

+66(0)2-849-7000