วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน MWITS Open House 2018


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดกิจกรรม MWITS Open House ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมชมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ผ่านการแสดงผลงานวิชาการของครูและนักเรียนผลงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเข้าชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และห้องวิจัยตลอดจนชมบรรยากาศการเป็นนักเรียนประจำ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2560

กิจกรรมนิทรรศการงาน MWITS Open House 2018


สาขาวิชาคณิตศาสตร์

เกมไม้พิศวง

รายละเอียดกิจกรรม
 • Star Puzzle
 • Cube Puzzle
 • Diamond Puzzle
 • Pyramidal
 • Football Puzzle
 • Notched Stick
 • Snake Cube
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 3 ห้อง 1301

ความคิดเชิงตรรกะ

รายละเอียดกิจกรรม
 • สนุกกับสี
 • รูปทรงหรรษา
 • ตัวเลขแสนกล
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 3 ห้อง 1302

คณิตศาสตร์มหัศจรรย์

รายละเอียดกิจกรรม
 • ทายนิสัย
 • ปฏิทิน
 • เปลี่ยนรูปสลับร่าง
 • จากรูปเป็นทรง
 • จากทรงเป็นรูป
 • ท่องจักรวาล
 • บิงโก
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 3 ห้อง 1303

เส้นทางนักคิด

รายละเอียดกิจกรรม
 • นีลส์ เฮนริก อาเบล
 • เทอเรนจ์ เทา
 • อีริค ดีเมน
 • เอวาริสต์ กาลัวส์
 • แอนดรู ไวลส์
 • จอห์น ฟอน นอยมันน์
 • พอล แอร์ดิช
 • โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 3 ห้อง 1303
สาขาวิชาฟิสิกส์

ฟิสิกส์คิดส์สนุก

รายละเอียดกิจกรรม

สนุกและเรียนรู้กับการทดลองทางฟิสิกส์ในชีวิตประจำวันที่หลากหลาย และกิจกรรมการทดลองทางฟิสิกส์ในห้องเรียนที่จะทำให้คุณรักฟิสิกส์ และสำหรับคนที่ชอบไฟฟ้าจะได้ลงมือสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายด้วยตนเอง แถมได้ของติดมือกลับบ้านด้วย

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 7 ห้อง 3705

Physics for Fun

รายละเอียดกิจกรรม

สาธิตตัวอย่างการทดลองทางฟิสิกส์ ที่ใช้ในการเรียนการสอนการทดลอง ในรั้ว MWITS มีทั้ง กลศาสตร์ คลื่น แสง เสียง ไฟฟ้า แม่เหล็ก ให้ได้เรียนรู้มากมาย

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 7 ห้อง 3703

ห้องแห่งดวงดาว

รายละเอียดกิจกรรม

สนุกและเรียนรู้กับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์มากมาย จะมีการจำลองให้เห็นภาพเพื่อความเข้าใจ ได้ใช้กล้องดูดาวของจริง ซึ่งจะได้ประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 6 ห้อง 3605
สาขาวิชาชีววิทยา

เพาะพืชในขวดแก้ว

รายละเอียดกิจกรรม

สาธิตการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในแต่ละขั้นตอน โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้ลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการตัดแต่งชิ้นเนื้อเยื่อพืช หรือแยกต้นอ่อน และนำลงใส่ในขวดเพาะเลี้ยง และรับตัวอย่างเนื้อเยื่อที่เพาะเลี้ยงในขวดจนกลายเป็นต้น หรือออกดอกในขวดเพาะเลี้ยง

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 3 ห้อง 3302

เรียนรู้ผ่าน Data logger

รายละเอียดกิจกรรม

การใช้ Data logger ในการตรวจวัดค่าต่าง ๆ ค่า EKG วัดความดัน ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การวัดคุณภาพน้ำ เช่น ค่า DO pH ค่าการนำไฟฟ้า และ การวัดอัตราการหายใจของสิ่งมีชีวิต

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 4 ห้อง 3401

Biodiversity photo

รายละเอียดกิจกรรม

สนุกกับการถ่ายภาพเซลล์ หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ๆ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่สนใจอาทิ สาหร่าย โปรโตซัว เซลล์พืช ตัวอ่อนแมลง แมลง มาถ่ายภาพใต้กล้องจุลทรรศน์ด้วยตนเอง บันทึกภาพนั้นกลับไปเป็นที่ระลึกได้

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 4 ห้อง 3401

สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า...

รายละเอียดกิจกรรม

การศึกษาอวัยวะภายนอกและภายในของสัตว์ชนิดต่าง ๆ อาทิ ไส้เดือนดิน ปลา แมลง กบ

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 4 ห้อง 3403

ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

รายละเอียดกิจกรรม

เรียนรู้การตรวจหาปริมาณ DNA ด้วยเครื่อง spectrophotometer การทำ Gel Electrophoresis เพื่อแยก DNA การย้อมสี DNA การมองแถบ DNA ผ่านเครื่องมือจำเพาะ และถ่ายภาพแถบ DNA ด้วย Gel Documentation

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 4 ห้อง 3404

CSI: ใครคือคนร้าย?

รายละเอียดกิจกรรม

เรื่องราวการฆาตกรรม....ที่รอการพิสูจน์ว่าใครเป็นฆาตกร โดยวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์ อาทิ การตรวจกรุ๊ปเลือด ลายนิ้วมือ ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 4 ห้อง 3405

นิทรรศการสาขาวิชาชีววิทยา

รายละเอียดกิจกรรม

พัฒนาการของหลักสูตรสาขาชีววิทยาการพัฒนาบุคคลากร เส้นทางสู่โอลิมปิกวิชาการชีววิทยา ผลงานวิจัยของครูและนักเรียน ผลงานด้านการเรียนการสอนของครูและนักเรียน

สถานที่จัดกิจกรรม
บอร์ดหน้าสาขาวิชาชีวิทยา ชั้น 3 และ 4 อาคาร 3
สาขาวิชาเคมี

Chemistry Life

รายละเอียดกิจกรรม

เรียนรู้ชีวิตเพื่อพิชิตเหรียญทองเคมีโอลิมปิก หรือเทคนิคการก้าวสู่นักวิจัยในอนาคต หรือไม่หมดกำลังใจกับการสอบเคมี หรือเทคนิคดีๆ ที่จะทำให้ชอบเคมี มาที่ห้องนี้ “Chemistry Life” กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามาเรียนรู้สัมผัสชีวิตนักเคมี มีการเล่นเกม มีการถ่ายภาพกับบรรยากาศความเป็นเคมีๆ พาชมห้องปฏิบัติการเคมี และรู้จักเครื่องมือต่างๆ

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 5 ห้อง 3501 และ 3503

Bingo Chemistry

รายละเอียดกิจกรรม

นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมจะได้เล่นเกมส์บิงโกตารางธาตุ ในแต่ละรอบคนที่บิงโก ก่อนจะได้รับรางวัล นอกจากได้รับความสนุกแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับธาตุในตารางธาตุ

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 6 ห้อง 3601

Chem-หล่อ

รายละเอียดกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เห็นการเชื่อมโยงความรู้ทางเคมีสู่ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน ได้ทดลองทำและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ โดยผ่านตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ง่ายและเห็นได้ทั่วไป คือ การทำสบู่ โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ออกแบบสบู่ตามความต้องการ โดยสามารถปรับเปลี่ยน สี กลิ่น และรูปร่าง และสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นกลับไปเป็นของที่ระลึก

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 6 ห้อง 3603

Chem Show – Nano Sci

รายละเอียดกิจกรรม
 • กิจกรรมการทดลองทางเคมีที่น่าสนใจในการค้นหาคำตอบเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากผลการทดลอง กระตุ้นความคิดให้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การเปลี่ยนแปลงสีสันของสารเคมีที่ตื่นตาตื่นใจ
 • กิจกรรมนี้จะมีการสาธิตการสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนอย่างง่าย เพื่อความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับนาโน
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 6 ห้อง 3603

Hidden Color

รายละเอียดกิจกรรม
 • กิจกรรมหลัก ระบุชนิดของใบพืชโดยใช้ paper chromatography
 • กิจกรรมเสริม จัดแสดงตัวอย่างการสกัดรงควัตถุจากใบพืชด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ การแยกรงควัตถุในใบพืชด้วย column
 • chromatography และ thin-layered chromatography
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 6 ห้อง 3603
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Logic game

รายละเอียดกิจกรรม

เกมเกี่ยวกับพื้นฐานด้านลอจิกและกระบวนการคิด

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 2 ห้อง 1201

ปริศนาคอมพิวเตอร์

รายละเอียดกิจกรรม

การตอบปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 2 ห้อง 1202

เปิดโลกไอที

รายละเอียดกิจกรรม

เปิดโลกไอที, Hands-free computer

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 2 ห้อง 1203
สาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ

Social games

รายละเอียดกิจกรรม
 • ทายใบหน้าของบุคคลสำคัญ
 • เกมเศรษฐศาสตร์เป็นเกมสำเร็จรูปส่งเสริมความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นกล่องเกม
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 1 ห้อง 1103

Social Kahoot !!

รายละเอียดกิจกรรม

เกมตอบปัญหาทางด้านสังคมศึกษา

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 1 ห้อง 1104

ศิลปะภาพพิมพ์

รายละเอียดกิจกรรม

สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ตามความสนใจของตนเอง

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 1 ห้อง 1106
สาขาวิชาพลานามัย

วงกลมล่อเป้า

รายละเอียดกิจกรรม

เกมฝึกสมาธิและความแม่นยำในการปาลูกดอก

สถานที่จัดกิจกรรม
สนามหน้าเสาธง

เป่าโป่งปล่อยลม

รายละเอียดกิจกรรม

เกมบูรณการทักษะการคิดคำนวณน้ำหนักของแก้วน้ำและลมจากลูกโป่ง

สถานที่จัดกิจกรรม
สนามหน้าเสาธง

บอลกลมลงตะกร้า

รายละเอียดกิจกรรม

เกมบูรณการทักษะความแม่นยำกับหลักการทางวิทยาศาสตร์

สถานที่จัดกิจกรรม
สนามหน้าเสาธง

บิงโกท้าความไว

รายละเอียดกิจกรรม

เกมฝึกความเร็วแกระบวนการทางความคิด

สถานที่จัดกิจกรรม
สนามหน้าเสาธง
สาขาวิชาภาษาไทย

ผะหมี : ปริศนาคำกลอน

รายละเอียดกิจกรรม

ให้นักเรียนสนุกสนานกับการทายคำในผะหมี ซึ่งเป็นการเล่นทายคำแบบโบราณที่ต้องใช้ความรู้และทักษะในการอ่านและเขียนกลอน สร้างความสนุกสนาน

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 1 ห้อง 1104

ลีลา สุภาษิต

รายละเอียดกิจกรรม

ให้นักเรียนทายคำสุภาษิตไทยโดยใช้การออกลีลาท่าทาง ไม่ใช้เสียง เพื่อเอาชนะอุปสรรคของการสื่อสารให้ได้

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 1 ห้อง 1104

บิงโกวรรณกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

เรียนรู้วรรณกรรมผ่านเกมบิงโก

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 1 ห้อง 1104
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

Widen Your Eyes: ท้าทายปัญญาตอบปัญหาภาษาอังกฤษ

รายละเอียดกิจกรรม

สนุกกับกิจกรรมตอบปัญหาภาษาอังกฤษทั่วไป ท้าทายความรู้ความสามารถของนักเรียน (เล่นเป็นทีม) คำถามจะครอบคลุมทุกรายวิชา โดยในแต่ละรอบการแข่งขัน นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าอยากจะตอบปัญหาของรายวิชาไหน นักเรียนทุกคนและทุกระดับสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 1 ห้อง 1103
Science Activities

ปืนใหญ่ล่องหน

รายละเอียดกิจกรรม

ปืนใหญ่ทำจากกล่องกระดาษเจาะรูเป็นวงกลมที่ด้านหนึ่ง ยิงได้โดยการตบด้านข้างของกล่องเข้าหากันแรงๆ มวลอากาศจะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจนสามารถส่งถ่ายพลังงาน หรือชนเข้ากับเป้าที่เป็นแก้วพลาสติกที่เรียงกันเป็นพิรามิดจนล้มได้ หากทำการใส่ควันเข้าไปในกล่องก่อนยิงจะสังเกตเห็นควันรูปโดนัทวิ่งออกจากรูที่เจาะไว้พุ่งไปที่เป้าอย่างรวดเร็วคล้ายกระสุนปืนใหญ่ที่ถูกยิงออกไปที่เป้าหมาย

สถานที่จัดกิจกรรม
สนามฟุตบอล

ปาเป้าล่าคำตอบ

รายละเอียดกิจกรรม

ทายคำปริศนาวิทยาศาสตร์ โดยมีเป้าที่ทำจากลูกโป่ง 4 ลูก แต่ละลูกจะระบุสัญลักษณ์ A B C และ D ผู้เล่นจะได้รับลูกดอกเพื่อใช้ปาลูกโป่งที่มีคำใบ้อยู่ภายใน จำนวน 4 อัน หากผู้เล่นปาลูกโป่งแตกจะได้รับคำใบ้ ถ้าตอบคำถามถูกจะได้รับรางวัลประจำฐานกิจกรรม

สถานที่จัดกิจกรรม
สนามฟุตบอล

Angry Bird

รายละเอียดกิจกรรม

เกมยิงลูกบอลจากเครื่องยิงให้ลงเป้าหมายเพื่อเก็บคะแนน และรับรางวัล

สถานที่จัดกิจกรรม
สนามฟุตบอล

สอยดาวคำถาม

รายละเอียดกิจกรรม

ดาวแต่ละดวงในลานสอยดาวจะมีคำถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ภายใน เมื่อผู้เล่นสอยดาวคำถามแล้ว จะต้องตอบคำถามให้ถูกต้อง จึงจะได้รับรางวัล

สถานที่จัดกิจกรรม
สนามฟุตบอล

กำหนดการวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561


เวลา กิจกรรม สถานที่
07.30 – 08.15 น. ลงทะเบียน การแข่งขันการตอบปัญหา MWITS Square X ด้านหน้าอาคาร 3
07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียนการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ศูนย์วิทยบริการ
07.30 น ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน MWITS Open House (รอบเช้า) หน้าโถงประชาสัมพันธ์
08.30 – 11.30 น. การแสดงรำวงมาตรฐานของนักเรียน ชั้น ม.6 หลังจากนั้นจะเป็นการแสดงจากชุมนุมต่างๆ ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์* สนามหน้าเสาธง
การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ห้องฉายภาพยนตร์สามมิติ
09.00 – 11.00 น. การแข่งขันการตอบปัญหา MWITS Square X : รอบคัดเลือก หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ฯ
09.00 – 12.00 น.
 • การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์แบบโปสเตอร์
 • นิทรรศการ MWITS Open House และกิจกรรมของสาขาวิชา
Covered Way และอาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1, 2 และ 3
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ห้องอาหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
12.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน MWITS Open House (รอบบ่าย) หน้าโถงประชาสัมพันธ์
12.30 น. ประกาศผลการแข่งขันการตอบปัญหา MWITS Square X : รอบคัดเลือก โถงเรือนไทย
13.00 - 15.30 น. การแข่งขันการตอบปัญหา MWITS Square X : รอบชิงชนะเลิศ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ฯ
13.00 - 16.00 น. การแสดงรำวงมาตรฐานของนักเรียน ชั้น ม.6 หลังจากนั้นจะเป็นการแสดงจากชุมนุมต่างๆ ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์* สนามหน้าเสาธง
13.00 – 16.00 น. นิทรรศการ MWITS Open House และกิจกรรมของสาขาวิชา อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1, 2 และ 3
15.40 - 16.00 น. พิธีมอบรางวัล การแข่งขันการตอบปัญหา MWITS Square X หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ฯ
*หมายเหตุ การแสดงบริเวณสนามหน้าเสาธงในช่วงเช้าและช่วงบ่ายเป็นการแสดงเดียวกัน

แผนผังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


footballfield cafeteria tdorm boydorm thaibuilding mwit2 flag sunrisegarden mwit3 mwit1 medic parking coverway sport laundry guesthouse1 girldorm1 girldorm2 guesthouse2 guesthouse3 workshop botanical security registration

ติดต่อเรา


สถานที่ตั้ง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อส่วนกลาง

+66(0)2-849-7000