ลิงค์ด่วน:   ห้องสมุดออนไลน์ เว็บเมล กระดานข่าว 
   ภาษาไทย |   English
 
  • เกี่ยวกับโรงเรียน
  • สาขา/ฝ่ายงาน
  • การศึกษา
  • เกี่ยวกับนักเรียน
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543... (อ่านต่อ)
   
ปิด
 

ภาพกิจกรรมประจำวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้ารายงานตัวกันอย่างคึกคัก
เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ.2556 โรงเรียนมหิดล วิทยานุสรณ์รับมอบตัวนักเรียน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริง เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2556ตามที่โรงเรียนมหิดล วิทยานุสรณ์ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 ในรอบแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และรอบสองเมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา ขณะนี้โรงเรียนได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริง จานวน 240 คนแล้ว ดังนั้น เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 08.30-16.30 น. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง ณ ห้องโถงประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและตื่นเต้นของนักเรียนที่มารายงานตัว
แบ่งปันข่าวสาร
 
 
 
สถานที่ตั้ง: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร.: 0-2849-7000
โทรสาร: 0-2849-7102
e-mail: school@mwit.ac.th
MWIT Social Network
คุณคือผู้เข้าชมคนที่ 3128244312824431282443128244312824431282443128244 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
Copyright © 2012 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved.
Created by webmaster
Designed by Deaw Jaiboon
Best run on IE version 8 or later, Google Chrome & Mozilla Firefox
ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ (คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา)