ภาษาไทย |   English
 
  • เกี่ยวกับโรงเรียน
  • สาขา/ฝ่ายงาน
  • การศึกษา
  • เกี่ยวกับนักเรียน
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543... (อ่านต่อ)
   
ปิด
 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร
การประชุมครั้งที่จำนวนกรรมการ
ทั้งหมดเข้าร่วมประชุมร้อยละ
80/1/2555111090.91
81/2/255511981.82
82/3/255511766.64
83/4/255511872.73
84/5/2555111090.91
85/6/25551111100.00
86/1/2556111090.91
87/2/255611981.82
88/3/25561111100.00
89/4/255611872.73
90/5/2556111090.91
91/6/25561111100.00
92/1/25571111100.00
93/2/25571111100.00
94/3/2557111090.91
95/4/2557111090.91
96/5/2557111090.91
97/6/255711872.73
98/1/255811981.82
99/2/2558111090.91
100/3/2558111090.91
101/4/2558111090.91
102/5/2558111090.91
103/6/25581111100.00
104/1/25591111100.00
105/2/25591111100.00
106/3/25591010100.00
107/4/25591010100.00
108/5/2559111090.91
109/6/255911981.82
110/1/2560111090.91
111/2/2560111090.91
112/3/256011981.82
113/4/25601111100
114/5/256011981.82
115/6/2560111090.91
116/1/25611111100.00
117/2/2561111090.91
118/3/25611111100.00
119/4/25611111100
120/5/256111872.73
121/6/256111981.82
122/7/256110770.00
123/1/256210990.00
124/2/256299100.00
125/3/25629888.89
126/4/25629888.89
127/5/2562111090.91
128/6/25621111100.00
129/7/25621111100
130/8/2562111090.91
131/9/2562111090.91
 
 
 
สถานที่ตั้ง: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2826-7000
หมายเลขโทรสาร 0-2826-7102
e-mail: school@mwit.ac.th
MWIT Social Network

ติดต่อเรา


กรุณาระบุหัวเรื่องอีเมลที่ต้องการติดต่อ
กรุณาระบุรายละเอียดเรื่องที่ต้องการติดต่อ
คุณคือผู้เข้าชมคนที่ 6757722 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
Copyright © 2012 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved.
Created by webmaster
Designed by Deaw Jaiboon
Best run on IE version 8 or later, Google Chrome & Mozilla Firefox
ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ (คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา)
ipv6 ready