การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ℹ️ ดูข้อมูลเพิ่มเติม: info.mwit.ac.th

📄 อ่านประกาศรับสมัคร: https://www2.mwit.ac.th/content_news/15-07-2563/15948028950.pdf

📖 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด: https://www2.mwit.ac.th/content_news/15-07-2563/15948900620.pdf