:: ประกาศและข่าวประชาสัมพันธ์ ::

   
[26 ก.ย.2550]
ระบบได้ทำการแก้ไขรูปแบบการเพิ่มหัวข้อรายวิชาโดยการเลือกจากข้อมูลที่จัดเตรียมไว้
แต่ถ้าไม่พบข้อมูลที่ต้องการ ท่านอาจารย์สามารถเพิ่มหัวข้อรายวิชาได้
[18 มิ.ย.2550]

ขณะนี้ระบบได้ทำการเพิ่มหัวข้อของไฟล์ที่จะทำการอัพโหลด ซึ่งสามารถใส่เป็นภาษาไทยได้ โดยท่านอาจารย์ที่ได้ทำการอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปแล้วสามารถเข้าไปแก้ไขชื่อหัวข้อให้เป็นภาษาไทยได้ แต่้ชื่อไฟล์ที่จะทำการอัพโหลดนั้นกรุณาตั้งเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิม

[15 มิ.ย.2550]
ขนาดไฟล์ที่ทำการอัพโหลดในแต่ละครั้งต้องไม่เกิน 10 Mb/ไฟล์
[15 มิ.ย.2550]
เนื่องจากได้มีการปรับปรุงระบบเพิ่มเติม ดังนั้นท่านอาจารย์ที่ได้ทำการสมัครในช่วงแรกของการใช้ระบบ แล้วได้ทำการอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปแล้ว พบว่าไฟล์หายไป ให้ทำการอัพโหลดขึ้นไปใหม่ เนื่องจากผมจะทำการลบไฟล์ที่มีปัญหาออกก่อน จึงแจ้งมาเพื่อขออภัยนะที่นี้