หน้าเวปหลัก วิธีการใช้งาน ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ


ระบบฐานข้อมูลสื่อการสอน ICT
Username :
Password :
รหัสตรวจสอบ :
ป้อนรหัสตรวจสอบ :

คู่มือการใช้ระบบ
 
คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้ใหม่
  สำหรับผู้ใช้ที่เป็นบุคคลภายนอกให้ทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งานโดยเลือกตรง ลงทะเบียนใหม่
  ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถทำการเข้าสู่ระบบได้เลยโดยการกรอก username และ password
  ที่ได้ทำการสมัครไว้กับระบบ