ประดิดประดอย โดย : อ.มารยาท ประเสริฐ
กวีน้อย โดย : อ.สมศักดิ์ ทองช่วย
เพลงสวยด้วยภาษา โดย : อ.ราตรี จาตุรัส
หนังสือรุ่น โดย : อ.สมศักดิ์ ทองช่วย
Five For Friends โดย : อ.มารยาท ประเสริฐ