2
HOME 5.วัตถุประสงค์
1.คำแนะนำเบื้องต้น 6.ทดสอบก่อนเรียน
2.ประวัติผู้จัดทำ 7.เนื้อหาสาระ
3.แผนจัดการเรียนรู้ 8.ทดสอบหลังเรียน
4.ผู้ให้การสนับสนุน 9.Link ที่น่าสนใจ
2
      ยินดีต้อนรับสู่แหล่งเรียนรู้เรื่องสมบัติต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่งจัดทำโดย นายสรชัย แซ่ลิ่ม ครูชำนาญการ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จังหวัดนครปฐม
      สื่อการเรียนรู้เรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ปี 2548-49 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และสาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
 
2
   การเสื่อมสภาพของร่างกายมนุษย์ที่ต้องเจ็บป่วย แก่ชรา และตายในที่สุด ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอนุมูลอิสระในธรรมชาติ

ที่มา:http://www.youtube.com/watch?v=s3lX67swZWk

   @อนุมูลอิสระเกิดขึ้นในร่างกายของเราจากการกินอาหาร การใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันและการหายใจรับสารมลพิษทางอากาศเช่นควันจากรถยนต์ จากโรงงาน ควันจากบุหรี่ ก็จะทำให้ร่างกายเราได้รับอนุมูลอิสระได้เช่นกัน
ที่มา:http://www.youtube.com/watch?v=fTBz9ipkWhE
    
  @ สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) คือ สารประกอบที่สามารถป้องกันหรือชะลอกระบวนการเกิดออกซิเดชั่น ที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระขึ้นในร่างกายของเราและสร้างความเสียหายต่อร่างกาย
  @ เราสามารถตรวจสอบสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant)ที่อยู่ในพืช หรืออาหารที่เรารับประทานเข้าไปได้อย่างไร
   
 
E-mail: teppode@mwit.ac.th

 

HOMEwebsite