Welcome to Aj. Aree Website

Home
Teaching
Research
Calendar
School

ประกาศ....

รายวิชา ว30161 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้น ม.4  
  • นักเรียนชั้น ม.4/2 เรียนชดเชยวันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.45-11.30 น.
  • นักเรียนชั้น ม.4/4 เรียนชดเชยวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2553 เวลา 18.00 น.
  • นักเรียนชั้นม.4/4 ส่งรายงานปฎิบัติการเรื่องสารชีวโมเลกุล วันที่ 7 กรกฎาคม 2553
  • นักเรียนชั้น ม.4/2, ม. 4/4 และ ม.4/8 สอบ Q1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00 น. ห้อง 9202
 

รายวิชา ว40247 วิทยาศาสตร์การอาหาร ระดับชั้น ม.6  
  • ให้นักเรียนส่งปฏิบัติการเรื่องโยเกิร์ตภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553
 
   

  

 

molecular

ความรู้เพิ่มเติม