NEWS & EVENT UPDATES
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
   
ค30202 แคลคูลัส
 
   
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
   
ค30205 พีชคณิตเชิงเส้น 1 (1/56)
 
   
   
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
   
ค30202 แคลคูลัสเบื้องต้น (1/55)
 
   
ค30205 พีชคณิตเชิงเส้น 1 (1/55)
 
   
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
   
ค30203 สถิติเบื้องต้้น (2/54)
 
   
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
   
ค30205 พีชคณิตเชิงเส้น 1 (1/54)
 
   
ค30101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (1/54)

   
   
:
:: สาระน่ารู้
  • โปรแกรมจำลองเครื่อง TI 92  Download
  • มาทำความรู้จักกับโปรแกรม Maxima กันดีกว่า
    Maxima, a Computer Algebra System เป็น ซอฟต์แวร์เสรี เพื่องาน computer algebra system (CAS) พัฒนาขึ้นด้วยภาษา common lisp การทำงานคล้ายกับโปรแกรม Mathematica แต่แตกต่างที่เป็นโปรแกรมที่ download ได้ฟรี เข้าไปหามาลองเล่นกันนะครับ... ไปที่ website
 
:: เทคโนโลยีช่วยสอน