หน้าหลัก ห้องรับแขก ห้องนักเขียน กิจกรรม ประวัติ ห้องความรู้ ห้อง ๑ คะแนน เกมส์ ห้องภาพถ่าย บุคลากร  
สถานะ >>
...ยินดีต้อนรับ... เข้าสู่เว็บไซต์เพื่อการศึกษาทางด้านการใช้ภาษาไทย วรรณคดีไทย หลักภาษาไทย ตลอดจนการนำภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในโอกาสต่างๆ ...ครูสมศักดิ์ ทองช่วย...
ปรับปรุงล่าสุด :: ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ , ๑๘:๒๕ น.
Link ที่น่าสนใจเว็บไซต์เพื่อนบ้าน
     ภาษาไทย
     คณิตศาสตร์
     ฟิสิกส์
     เคมี
     ชีววิทยา
     สังคมศึกษาและศิลปะ
     พลานามัย
     คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
     ภาษาต่างประเทศ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ประกาศทั่วไป
ข่าวแนะนำ


ทรงพระเจริญ
๕ เมษายน
------------------------------------------------------------------------
ทรงพระเจริญ
๒ เมษายน
------------------------------------------------------------------------

๑๖ มกราคม วันครูแห่งชาติ
[ ดูความเป็นมา ]
------------------------------------------------------------------------

"สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี"
๑๔ มกราคม วันเด็กแห่งชาติ
------------------------------------------------------------------------

ภาพการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์
ระหว่างวันที่ ๔-๑๓ เมษายน ๒๕๕๔
[ ดูรูปภาพ ]

>>> อ่านทั้งหมด

เชิญชวนประกวดกลอนอิเล็กทรอนิคส์
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
*** ประกาศผลวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ***

[ ดูรายละเอียด ] [ ร่วมประกวด ]

------------------------------------------------------------------------

ข้อสอบ Entrance ปี ๒๕๓๘-๒๕๔๘
[ ทดสอบ ]
------------------------------------------------------------------------

>>> อ่านทั้งหมด


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Webmaster ::
อ.สมศักดิ์ ทองช่วย  ครูชำนาญการ  สาขาวิชาภาษาไทย  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์(องค์การมหาชน)