ข่าวประชาสัมพันธ์
    หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองของ จิรเมธ , วิศรุต , รณพีร์ , นัทธมน , วรวิทย์ , วรากร
    กำหนดการสอนเตรียมความพร้อมก่อนไปแข่ง สอวน.ระ ดับชาติ่
    รายละเอียดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน. ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ที่ เชียงใหม่
    ให้นักเรียนทำข้อสอบ สอวน. ของศูนย์เตรียม ฯ มาส่งตอนมาเข้าค่าย ทั้ง ค่าย 1และ ค่าย 2 (ระดับ ม.4-5) ดูโจทย์ได้จากด้านล่าง
      ให้นักเรียนฝึกทำโจทย์ที่ครูลงเวปไว้ให้ และหาโจทย์ทำเพิ่มเติม เช่น โจทย์ของศูนย์เตรียม / โจทย์ฟิสิกส์โอลิมปิก / แบบฝึกหัดฟิสิกส์โอลิมปิก เป็นต้น
      ผลการคัดเลือกตัวแทน สอวน. ฟิสิกส์ ปี 2549
      คะแนนสอบ ค่าย 2 ปี 2549
           
           
    ข้อสอบฟิสิกส์ สอวน. ระดับชาติ    
      ภาคทฤษฎี ปี 2548 , เฉลย    
      ภาคปฏิบัติ ปี 2548 , เฉลย    
           
           
    ข้อสอบฟิสิกส์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย รอบที่ 2    
      ภาคทฤษฎี ปี 2548    
    ภาคปฏิบัติ ปี 2548    
      ภาคทฤษฎี ปี 2547    
      ภาคปฏิบัติ ปี 2547    
      ภาคทฤษฎี ปี 2546    
      ภาคปฏิบัติ ปี 2546    
      ภาคทฤษฏี ปี 2545    
      ภาคปฏิบัติ ปี 2545    
      ภาคทฤษฎี ปี 2544 , เฉลย    
    ภาคปฏิบัติ ปี 2544    
      ภาคทฤษฎี ปี 2543    
      ภาคปฏิบัติ ปี 2543    
      ภาคทฤษฎี ปี 2542 , เฉลย    
      ภาคปฏิบัติ ปี 2542    
    ภาคทฤษฎี ปี 2541 , เฉลย    
      ภาคปฏิบัติ ปี 2541    
      ปี 2540    
           
           
           
           
           
           
           
    โจทย์ฟิสิกส์ สอวน. ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    
      ข้อสอบ สอวน. ค่าย 1/2548 ระดับ ม.4    
    ข้อสอบ สอวน. ค่าย 1/2548 ระดับ ม.5    
      ข้อสอบ สอวน. ค่าย 2//2549 ระดับ ม.4    
      ข้อสอบ สอวน. ค่าย 2/2549 ระดับ ม.5    
           
           
         
 
       
         

หน้าแรก

ประสบการณ์

ภารกิจ

รู้จักกับ อ.เปีย