เนื้อหา เรื่อง ตัวเก็บประจุ ประกอบด้วยหัวข้อ
 
หลักการเบื้องต้น
ปัจจัยที่มีผลต่อค่าการเก็บประจุ
ชนิดของตัวเก็บประจุ
หน่วยความจุ
การอ่านค่าความจ
การตรวจวัดตัวเก็บประจุด้วยโอห์มมิเตอร์
 
 
การอ่านค่าความจุ
 

การอ่านค่าความจุสามารถกระทำได้ตามวิธีที่อธิบายดังกล่าว แต่ในปัจจุบันตัวเก็บประจุได้ผลิตออกมามากมาย วิธีการอ่านก็มีหลากหลายวิธีมาก ดังนั้นผู้เขียนจะแสดงรูปและอธิบายวิธีการอ่านแต่ละตัวพอสังเขป เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป นอกจากนี้ตัวเก็บประจุได้แสดงค่าผิดพลาดและอัตราทนแรงดันไว้บนตัวเป็นอักษรภาษาอังกฤษเอาไว้แต่ละตัวมีความหมายดังนี้คือ

 
ตารางที่ 2 แสดงอักษรที่บอกค่าผิดพลาดและอัตราทนแรงดันบนตัวเก็บประจุ
 

อักษรตัวที่ 1

ค่าความผิดพลาด (%)

อักษรตัวที่ 2

อัตราทนแรงดัน (VDC)

D

5

A

50

F

1

B

125

G

2

C

160

H

2.5

D

250

J

5

E

350

K

10

G

700

M

20

H

1,000

 
 

 

ตัวเก็บประจุนี้มีความจุ 100 F
ค่าผิดพลาด 5 เปอร์เซ็นต์
อัตราทนแรงไฟ 40 V
ผลิตที่ประเทศเยอรมัน
MF หมายถึง ไมโครฟารัด
D ค่าผิดพลาด 5 เปอร์เซ็นต์
W-GERMANY ประเทศผู้ผลิต
 

 

ตัวเก็บประจุนี้มีความจุ 0.01 F
B อัตราทนแรงดัน 125 V
103 มีความหมายดังนี้คือ
1 หมายถึงตัวตั้งตัวที่ 1
0 หมายถึงตัวตั้งตัวที่ 2
3 หมายถึงเติม 0 ไป 3 ตัว
อ่านค่าได้ 10,000 pF หรือ 0.01 F
K ค่าผิดพลาด 10 เปอร์เซ็นต์

 

 

ตัวเก็บประจุนี้มีความจุ 0.05 F
ค่าผิดพลาด 10 เปอร์เซ็นต์
503 มีความหมายดังนี้คือ
5 หมายถึงตัวตั้งตัวที่ 1
0 หมายถึงตัวตั้งตัวที่ 2
3 หมายถึงเติม 0 ไป 3 ตัว
อ่านค่าได้ 50,000 pF หรือ 0.05 F
A อัตราทนแรงดัน 50 V

 

 

ตัวเก็บประจุนี้มีความจุ 150 F
อัตราทนแรงไฟ 100 V
F หมายถึง ไมโครฟารัด

 

 

 

 

ตัวเก็บประจุนี้มีความจุ 0.1 F
ค่าผิดพลาด 0.1 เปอร์เซ็นต์
F หมายถึง ไมโครฟารัด
63 หมายถึงอัตราทนแรงไฟ 63 V
B ค่าผิดพลาด 0.1 เปอร์เซ็นต์

 

 

 

 

ตัวเก็บประจุนี้มีความจุ 0.02 F
ค่าผิดพลาด 10 เปอร์เซ็นต์
อัตราทนแรงไฟ 60 V
กรณีที่มีจุดทศนิยมนำหน้าให้อ่าน
หน่วยออกมาเป็นไมโครฟารัด
K ค่าผิดพลาด 10 เปอร์เซ็นต์

 

 

หน่วยความจุที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยพิโกฟารัดและไมโครฟารัด เมื่ออ่านค่าเป็นพิโกฟารัด และต้องการแปลงเป็นหน่วยไมโครฟารัด สามารถทำหารเทียบกับหน่วยจาก 1,000,000 พิโกฟารัด เท่ากับ 1 ไมโครฟารัด แล้วเทียบค่าออกมา ดังนี้

 

ตัวอย่าง 1 อ่านค่าตัวเก็บประจุได้ 50,000 พิโกฟารัด แปลงเป็นหน่วยไมโครฟารัดได้เท่าใด

1,000,000 พิโกฟารัดมีค่า = 1 ไมโครฟารัด

50,000 พิโกฟารัดมีค่า = (50,000x1)/1,000,000

เพราะฉะนั้นตัวเก็บประจุมีค่า = 0.05 F

 

ตัวอย่าง 2 อ่านค่าตัวเก็บประจุได้ 470,000 พิโกฟารัด แปลงเป็นหน่วยไมโครฟารัดได้เท่าใด

1,000,000 พิโกฟารัดมีค่า = 1 ไมโครฟารัด

470,000 พิโกฟารัดมีค่า = (470,000x1)/1,000,000

เพราะฉะนั้นตัวเก็บประจุมีค่า = 0.47 F

 

ในกรณีที่ตัวเก็บประจุแสดงค่าเป็นแถบสีนิยมใช้กับตัวเก็บประจุชนิดแทนทาลั่มซึ่งจะมีแบบ 3 แถบสี และ 5 แถบสี วิธีการก็จะคล้าย ๆ กับการอ่านค่าแถบสีของตัวต้านทาน โดยจะแสดงรูปและอธิบายวิธีการอ่านแต่ละตัวพอสังเขป เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไปดังนี้

 

 

แถบที่ 1 สีแดงมีค่าเท่ากับ 2
แถบที่ 2 สีเขียวมีค่าเท่ากับ 5
แถบที่ 3 สีส้มมีค่าเท่ากับ 3
สีที่ 1 และสีที่ 2 เป็นตัวตั้ง
สีที่ 3 เป็นตัวคูณ หรือตัวเติมศูนย์
อ่านค่าได้ 25,000 พิโกฟารัด

 

 

แถบที่ 1 สีแดงมีค่าเท่ากับ 2
แถบที่ 2 สีเขียวมีค่าเท่ากับ 5
แถบที่ 3 สีเหลืองมีค่าเท่ากับ 4
แถบที่ 4 สีส้มมีค่าเท่ากับ 3
สีที่ 1 สีที่ 2 และสีที่ 3 เป็นตัวตั้ง
สีที่ 4 เป็นตัวคูณ หรือตัวเติมศูนย์
สีที่ 5 แสดงเปอร์เซ็นต์ค่าผิดพลาด
อ่านค่าได้ 254,000 พิโกฟารัด 2 %

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าที่แล้ว I กลับสู่เมนูด้านบน I หน้าต่อไป