ข่าว : วันที่ 26 ตุลาคม 2553 เปิดเรียนวันแรก
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nanotechnology
วันนี้คุณมีหรือยังหนังสือ
"นาโนเทคโนโลยีคลื่นลูก
ใหม่แห่งศตวรรษที่ 21
ฉบับคนไทย เพื่อคนไทย
ครบถ้วนด้วยเนื้อหาและ
ภาษาที่เข้าใจง่าย

WEBBOARDปฏิทิน2552

Free Web Hit Counter

จำนวนผู้เข้าชม
รณ์อากาศ

พยากรณ์อากาศ
ประเทศไทย /
ทั่วโลก

Click for Bangkok, Thailand Forecast

Web สำหรับDownload free Software

Crocodile
Breeze
Dynamics'schem
Font PeachTV
ดูหนัง ดูคลิป
GOMPlayer
KM Player
กำจัด Spyware
และ Trojan ด้วย
SpywareDoctor
FreeWare
All sound Recorder

Flash Player7.0
Flash Catcher
ImtooMpegEncod
Prodesktop8.0
LLWin

 

Download แบบประเมินสื่อ ICT

Download คู่มือการประเมินสื่อ ICT

 

You are visitor no.

 

 

รายวิชา ง40262 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร้างต้นแบบ
ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2553

รายวิชานี้ จะมีวิดีโอคลิปสาธิตการออกแบบชิ้นงานต่างๆ ซึ่งสร้างจากโปรแกรม Camtasia
เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ

เริ่มต้นใช้งาน ProDesktop
บทที่1 การสร้างวัตถุทรงตัน(Solid Object)                 
                               [ใบงาน]                  [VDOclip สาธิตการสร้างชิ้นงาน]
บทที่ 2 การตัดมุมที่มีลักษณะมนกลม(Round Edges)   
                               [ใบงาน]                  [VDOclip สาธิตการสร้างชิ้นงาน]
บทที่ 3 การตัดมุมที่มีลักษณะมนกลมทั้งสองข้าง(Round Edges)
                               [ใบงาน]                 [VDOclip สาธิตการสร้างชิ้นงาน]
บทที่ 4 การตัดมุมของรูปเหลี่ยม(Chamfer Edges)
                               [ใบงาน]                  [VDOclip สาธิตการสร้างชิ้นงาน]
บทที่ 5 การตัดมุมวัตถุ(Round Edges Variable)
                               [ใบงาน]                  [VDOclip สาธิตการสร้างชิ้นงาน]
บทที่ 6 การทำรูปโครงร่างให้มีมิติ(Thin)
                               [ใบงาน]                  [VDOclip สาธิตการสร้างชิ้นงาน]
บทที่ 7 การเจาะรูวัตถุ(Insert Holes)
                               [ใบงาน]                  
บทที่ 8 การสร้างภาชนะรูปแก้ว(Revolve Profile)
                               [ใบงาน]                  [VDOclip1]    [VDOclip2]
บทที่ 9 การสร้างรูปเกลียว(Along Helix)
                               [ใบงาน]                  [VDOclip สาธิตการสร้างชิ้นงาน]
บทที่10 การออกแบบข้องอและเจาะรู(Along Sketch Path)
                               [ใบงาน]                  [VDOclip สาธิตการสร้างชิ้นงาน]
บทที่11 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร(Machined Part)
                               [ใบงาน]                  [VDOclip สาธิตการสร้างชิ้นงาน]
บทที่12 การประกบชิ้นงาน(Assembly Mate)
                               [ใบงาน]                  [VDOclip สาธิตการสร้างชิ้นงาน]
บทที่13 การออกแบบชิ้นงานลักษณะบานพับ
                               [ใบงาน]                  [VDOclip สาธิตการสร้างชิ้นงาน]
บทที่14 การออกแบบกล่องและฝาบานพับ(Assembly)
                               [ใบงาน]                  [VDOclip1]  [VDOclip2]  [VDOclip3]
บทที่15 การออกแบบรูปแบบอิฐบล็อก
                               [ใบงาน]                  [VDOclip สาธิตการสร้างชิ้นงาน]
บทที่ 16 การออกแบบรูปเกียร์อย่างง่าย (Gear simple)
                               [ใบงาน]                  [VDOclip สาธิตการสร้างชิ้นงาน]
บทที่ 17การออกแบบแกลลอนพร้อมที่จับแบบเจาะ
                               [ใบงาน]                  [VDOclip สาธิตการสร้างชิ้นงาน]
บทที่ 18 การออกแบบลูกกุญแจ
                               [ใบงาน]                  [VDOclip สาธิตการสร้างชิ้นงาน]
บทที่ 19 การทำ Lofting Through Profile)
                               [ใบงาน]                  [VDOclip สาธิตการสร้างชิ้นงาน]
บทที่ 20 การออกแบบโต๊ะโดยใช้ Round Edges Variable Radius
                               [ใบงาน]                  [VDOclip สาธิตการสร้างชิ้นงาน]
บทที่ 21 การสร้างรูปเคลื่อนไหว (Animation)
                               [ใบงาน]                  

การใช้โปรแกรม Prodesktop
โปรแกรม Prodesktop คืออะไร


บทเรียนออนไลน์โปรแกรม Prodesktop

TUTORIAL
Training Material and Classroomproject

   
ALTAS thailand Unit
ศูนย์รวมการศึกษา วิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและครูในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประกอบด้วยกิจกรรมการให้ความรู้ในระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมปลาย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี
นาโนอิเลคทรอนิกส์: เล็กลง เก่งขึ้น และเปลี่ยนโฉม โดย ดร.ณัฐพันธ์ ศุภกา
นาโนอิเลคทรอนิกส์ : ดร.ธีรเกียรติ เกิดเจริญ
เซลสุริยะแห่งยุคนาโน:
ทิศทางของนาโนคอมพิวเตอร์: ดร.ณัฐพันธ์ ศุภกา

แนวโน้มและโอกาสในการพัฒนา นาโนอิเลคทรอนิกสืในประเทศไทย
Microchip ID
   
   

โครงการความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
กับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   แนะนำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง  

 

 

 
      

                                                                        Webmaster Mr.pornchai kopatta
                                                                       Computer &Technology Department
                                                                                 Tel. 02-849-7202 ,08-1720-5644
                                                                                 fax.
02-849-7201
                                                                      e-mail : pornchai_pkp@mwit.ac.th