กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์

       

         เลือก Faraday's Experiment I (การทดลองของฟาราเดย์ I) คุณสามารถใช้เคอร์เซอร์ จับคอยส์หรือแม่เหล็ก ให้เคลื่อนที่ ให้เปลี่ยนเคอร์เซอร์ไปที่แม่เหล็ก กดเมาส์ค้างไว้ แล้วจับแม่เหล็กใส่เข้าไปในขดลวด สังเกตดูว่า อะไรเกิดขึ้นกับกัลวานอมิเตอร์ อย่างไรก็ตามในรูป ไม่ได้แสดงว่าขดลวดหรือคอยส์พันอยู่ในลักษณะใด แต่ให้ใช้กฎของเลนส์ (Lenz's Law) ซึ่งอธิบายได้ว่า สนามแม่เหล็กเนี่ยวนำจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับฟลักซ์ ต่อไปให้คุณเลื่อนแม่เหล็กออก และสังเกตดูว่ามีอะไรเกิดขึ้น และตอบคำถามว่าทำไมกระแสไฟฟ้าจึงกลับทิศทาง ทดลองหาความสัมพันธ์ว่ากฎของฟาราเดย์ขึ้นกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์หรือความเร็วของการเคลื่อนที่ขึ้นลงของแท่งแม่เหล็กหรือไม่ ในทางกลับกันให้ยกคอยส์ขึ้นหรือลงโดยกำหนดให้แท่งแม่เหล็กอยู่กับที่ และสังเกตว่าผลเหมือนเดิมหรือไม่

        เลือก Faraday's Experiment II (การทดลองของฟารารเดย์ II) คุณสามารถใช้เคอร์เซอร์ เปิดหรือปิดสวิทซ์ เมื่อมีการเปิดสวิตช์(วงจรปิดมีกระแสไหล) ให้สังเกตมีกระแสไหลในขดลวดที่ 2 เมื่อสวิตช์ค้างไว้ จะเห็นว่ามีกระแสไหลตลอดเวลา แต่ไม่เกิดกระแสไหลในขดที่สอง แต่เมื่อยกสวิตช์ออก (วงจรเปิด) จะสังเกตเห็นว่ามีกระแสไหลอีกครั้งหนึ่ง ที่เป็นเช่นนี้เราสามารถใช้กฏของเลนช์ในการอธิบายได้  กดปุ่มเพื่อเข้าสู่การทดลอง  ดูทฤษฎีเพิ่มเติม เรื่อง   กฎของเลนซ์     การประยุกต์กฎของฟาราเดย์    เซฟตีคัทตัดก่อนตายเตือนก่อนวายวอด