รายชื่อสื่อประกอบการเรียนการสอน (กรุณาคลิ๊กที่เรื่องเพื่อดูรายละเอียด)
วิชา
เรื่อง
ประเภทไฟล์
ขนาด
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน - เทคโนโลยีสารสนเทศ
pps
2.12 MB
  - ข้อมูลและสารสนเทศ
pps
1.85 MB
  - ระบบคอมพิวเตอร์
pps
18.03 MB
  - การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
pps
17.63 MB
  - เกมเศรษฐีเลขฐาน
(ที่มา www.tkc.go.th)
swf
27 KB
  - intel dual-core processor
(ที่มา www.intel.com)
swf
1.5 MB
  - การติดตั้งหน่วยความจำหลัก
(ที่มา TigerDirect.com)
wmv
4.38 MB
  - network warriors
(ที่มา www.intel.com)
mpg
120 MB
   
หลักการแก้ปัญหาและการโปรแกรม - การจำลองความคิด pps 538 KB
  - หลักการแก้ปัญหา pps 957 KB
  - ชนิดข้อมูล ตัวแปรและค่าคงที่ pdf 910 KB
  - โครงสร้างแบบมีทางเลือก pdf 361 KB
  - โครงสร้างแบบทำซ้ำ pdf 98 KB
       
การโปรแกรมขั้นประยุกต์ - ตัวแปรชุด (Array) pps 2.47 MB
  - ตัวแปรแบบโครงสร้าง (Struct) pps 957 KB
  - ตัวแปรแบบพอยต์เตอร์ (Pointer) pps 961 KB
  - ฟังก์ชัน (Function) pps 969 KB