รายวิชาที่สอน ผลงานนักเรียน ส่งการบ้าน ปฏิทิน
สื่อประกอบการเรียนการสอน (ภาคเรียนที่ 1/2553)
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ง30101)
  เทคโนโลยีสารสนเทศ [ppt] [pdf]
ข้อมูลและสารสนเทศ [ppt] [pdf]
ระบบคอมพิวเตอร์ [ppt] [pdf]
ซอฟต์แวร์ [ppt]
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ [pdf]

ประกาศ : วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ง30101)
ใบงานที่ 3 กำหนดส่งภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2553 [2/08/53]
กำหนดสอบปากเปล่าระบบคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2553


สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอน
การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 

หนังสือประกอบการเรียนการสอน
Java How to Program, 7th Edition
by Harvey M. Deitel (Author), Paul J. Deitel (Author)
 

กิจกรรมของสาขาฯ
วิทยากร
ดร.จิตร์ทัศน์ ดร.สุกรี ดร.นัทที
อบรมเตรียมความพร้อมให้กับครู สำหรับสอนหลักสูตรสอวน. ระหว่างวันที่ 23-24 ม.ค. 6-7,14,20,24 ก.พ.53 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
   

อัลบั้มของฉัน (กรุณาคลิ๊กที่ภาพ)
 

ประสบการณ์จากต่างแดน
มีเรื่องราวเ่ล่าสู่กันฟัง
  อ่านต่อ...

Home
สาระน่ารู้ :
เกี่ยวกับผู้เรียน :

โอลิมปิกวิชาการ

ตรวจสอบราคาคอมพิวเตอร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม เริ่มนับ 30/06/48