++ วิธีแทรก Counter ++
 

1. นำ code ด้านล่างนี้ไปวางไว้ในตำแหน่งที่ต้องการให้ปรากฏ Counter

<iframe src="http://www.mwit.ac.th/mwit_counter/counter.php?name=your_username" name="showbody" width="120" height="18" scrolling="No" frameborder="NO" id="showbody" framespacing="0"></iframe>

2. เปลี่ยน your_username ให้เป็นชื่อ username ของตัวท่านเอง

3. เสร็จสิ้นการแทรก Counter