ปฏิทินงาน/คลินิก
กระดานข่าว
Links น่าสนใจ
www.sciam.com
www.howstuffworks.com
www.computerhistory.org
e-lib.mwit.ac.th
e-lib.mwit.ac.th/mwit_gallery
Contact me:
laukhwan@mwit.ac.th
 

ประกาศ 17/09/2009 09:10

ง30201 การเขียนโปรแกรมขั้นประยุกต์ (ม.4)
เนื้อหาสอบกลางภาคเรียน บทที่ 1 - 2 ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ยกเว้นหัวข้อตัวแปรชุดของโครงสร้าง) เก็บ 20 คะแนน เวลาทำข้อสอบ 60 นาที
ตัวอย่างเทคโนโลยีในอนาคตอันใกล้ (strongly recommended) A mobile life in the near future envisioned by DOCOMO >> ดูรายละเอียด
 
 
ง40201 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Quiz เรื่อง HTML, CSS และ JavaScript วันพฤหัสบดีที่ 24 ธ.ค.52
วิธีแทรกตัวนับ (Counter) รายวิชา ง40201 คลิ้กที่นี่
  GIMP [2/2551]
 
 
   
 
 

 
   

จุดประกายความคิด
UNIVAC - Then and Now [youtube.com]

 
   
Cool Animations
   

ทบทวนเรื่อง pointer กันเถอะ
จาก Stanford CS Education Library โดย Google Video
History of Computer Chess และ
Chess Software Basics [www.computerhistory.org]


Productive Nanosystems
จาก foresight.org ค้นหาโดย Google Video
วิดีโอหรือ ไฟล์ 86.1MB


 
   

ทันโลก ทันเหตุการณ์
 

 
 
You are the visitor number     Since April , 2007
Contact:  laukhwan@mwit.ac.th {Laukhwan Ngamprasit}
Computer and Technology Department,
Mahidol Wittayanusorn School
ไปที่หน้าหลัก ไปที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ไปที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ไปยังเว็บบอร์ด