โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
สาขาวิชาพลานามัย
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 
การกีฬาแห่งประเทศไทย
ก. การท่องเที่ยวและการกีฬา
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมอนามัย
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ข่าวสาร หนังสือพิมพ์ ทีวี
 
Wikipedia
Google
sanook.com
Yahoo!
Gmail.com
Outlook.com
PE.Centrel
Physical education

PE. Lesson Plan

PE. California Public Sch.
AAH. for Health Education
N A for Sport and Phy-l Ed-
GCSE exams anatomy and physio-, training, fitness
Library-Health_PE.
sports-media
pe4life
 
Biomechanics, Sports and Rehabilitative Medicine.
Sports Science Library
Sport Science Library for athletes

International Sports Sciences Association

Sport Sci.- coach information

Aus. Institute of Sport - Sports
Science / Sports Medicine

 
Lion Muay Thai Trainers
เวทีราชดำเนิน
สนามมวยเวทีลุมพินี
 
 
 
 
คลิป VDO การตีปิงปองทั่วโลก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย & สุขภาพ
ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ความสำคัญ คุณค่าในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
Health – Related Physical Fitness & Skill - Related Physical Fitness
หลักการสำคัญในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
ขั้นตอนและระบบพลังงานของร่างกายขณะออกกำลังกาย
อัตราชีพจรที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการฝึก - ระยะเวลาการฟื้นตัว
วิธีการออกกำลังกาย (Methods of Exercise)
รูปแบบของการฝึกในการออกกำลังกาย
ตัวอย่างการคำนวณ THR. และ Working HR.
เครื่องมือในการคำนวณ
 
 
 
โหลดใบความรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ระดับชั้น ม. 4
พ 31102สุขศึกษาและพลศึกษา2 ชั้น ม. 4 _ 2/2561
งานนำเสนอ 4/1    4/2   4/3     4/4    4/5
โหลดใบความรู้
พ 30102สุขศึกษาและพลศึกษา2 ชั้น ม. 4 ภาคเรียนที่ 2
 
 
 
พ 32103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ระดับชั้น ม. 5

โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ระยะเวลา 3 เดือน

โหลดใบความรู้

 
 

 

สไลด์ที่สอน ภาคเรียนที่ 1_2562
พ 30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 ชั้น ม 6
 
 
 
 
สไลด์ที่สอน ภาคเรียนที่ 1/2562
 

pe40206

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกีฬาแร็กเกต
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก
สมาคมเทเบิ้ลเทนนิสแห่งประเทศไทย
องค์กรกีฬา&สมาคมต่าง ๆ ทางการกีฬ
การเคลื่อนไหว-จับแร็กเกต-เสริฟ-รับลูกในการเล่นแบดฯ
สุดยอดเทคนิคการตีแบดมินตัน
เทคนิคการเล่นแบดมินตันประเภทคู่แบบกู้จวิ้น/เก๋อเฟย
 
 
 
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม. 6
พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
ส่งงานการบ้าน/รายงานกลุ่ม
ูใบความรู้
ใบงาน
คลิป วี ดี โอ ลีลาศ - การเรียน การสอน
งานกลุ่ม 1/1_2560
พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
ส่งงานการบ้าน/รายงานกลุ่ม
ศึกษาเพิ่มเตมี่เกี่ยวกับลีลาศ
Cubanrumba_VDO.แข่งขัน
Cha-Cha-Cha_VDO.แข่งขัน
Jive Or Rock n Rol
Waltz
Tango

ประวัติการลีลาศในประเทศไทย
ประวัติการแข่งขัน

แบบทดสอบ
สารเสพติด
สุขภาพจิตและการปรับตัว
ข้อสอบ a - net 52
สมรรถภาพทางกาย t-test1, test2
 
 
อยากเป็นหมอ
กว่าจะมาเป็นหมอ ตอนที่ 1 ตอนที่ 2

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาดูงาน
การออกกำลังกาย
ชุมนุม
ค่ายวิชาการ
ค่ายบำเพ็ญประโยชน์
โครงงาน
 
 
ศิลปมวยไทย พ 30304 (เพิ่มเติม)
แผน ฯ และการประเมินผลการเรียนรู้
ดาวน์โหลดใบความรู้

สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย

คลิป VDO แม่ไม้มวยไม้และลูกไม้มวยไทย
มวยไทย 2000
มวยไทย VS เทควันโด้
เวทีมวยสยามอ้อมน้อย
การแบ่งรุ่นมวยไทย
ชื่อแม่ไม้มวยไทย, ชื่อลูกไม้มวยไทย
กติกามวยไทย
ข้อเสนอแนะและเอกสารอ้างอิง
ชุมนุมเปตอง
กำหนดการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมเปตอง (Petanque)
 
 
 
ชุมนุมลีลาศ
กำหนดการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม Latin Social Dance
 
 
 
เครื่องมือทำงานแปลภาษา
Longdo> เครื่องมือแปลภาษา
Toryod> เครื่องมือแปลภาษา
thai-language.com
Exercise & Fitness Center
แปลภาษาและพจนานุกรมออนไลน์