เรื่อง : เขียนลงบนทราย


A story tells that two friends
were walking through the desert.
At a specific point of the journey,
they had an argument,
and one friend slapped
the other one in the face.
The one, who got slapped, was hurt,
but without anything to say,
he wrote in the sand:
"TODAY, MY BEST FRIEND
SLAPPED ME IN THE FACE."
เป็นเรื่องราวของเพื่อน 2 คนที่กำลังเดินทางอยู่กลางทะเลทราย
เมื่อเดินทางถึงจุดหนึ่ง ก็เกิดการโต้เถียงกัน เพื่อนคนหนึ่งก็ตบหน้าเพื่อนอีกคนหนึ่ง
เพื่อนคนที่ถูกตบหน้า ไม่ว่าอะไรสักคำ แต่กลับเขียนข้อความไว้ที่พื้นทรายว่า
"วันนี้เพื่อนรักของฉัน ตบหน้าฉัน"


They kept on walking,
until they found an oasis,
where they decided to take a bath.
The one who got slapped and hurt
started drowning,
and the other friend saved him.
When he recovered from the fright,
he wrote on a stone:
"TODAY MY BEST FRIEND
SAVED MY LIFE."
พวกเขาเดินทางกันต่อไป จนกระทั่งพบแหล่งน้ำกลางทะเลทราย
พวกเขาตัดสินใจอาบน้ำที่นั่น เพื่อนคนที่ถูกตบหน้าก็เกิดจมน้ำ
แต่ก็โชคดีที่เพื่อนอีกคนช่วยชีวิตไว้ได้
เมื่อเขาหายตกใจจากการจมน้ำ เขาก็จารึกข้อความไว้ที่ก้อนหินว่า
"วันนี้เพื่อนรักของฉัน ช่วยชีวิตฉันไว้"


The friend who saved and slapped
his best friend, asked him,
"Why, after I hurt you,
you wrote in the sand,
and now you write on a stone?"
The other friend, smiling, replied:
"When a friend hurts us,
we should write it down in the sand,
where the winds of forgiveness
get in charge of erasing it away,
and when something great happens,
we should engrave it in the stone
of the memory of the heart,
where no wind can erase it"
เพื่อนคนที่ช่วยชีวิตเขาและตบหน้าเขารู้สึกแปลกใจในการกระทำของเขา
จึงเอ่ยปากถามว่า
"ทำไมตอนที่ฉันทำร้ายเธอ เธอเขียนลงบนพื้นทราย แต่ตอนนี้เธอเขียนลงบนหิน"
เพื่อนอีกคนยิ้มและตอบว่า
"เมื่อเพื่อนทำร้ายเรา เราควรจะเขียนลงบนทราย เพื่อให้สายลมแห่งอโหสิพัดมาและลบมันทิ้งไป
และเมื่อมีความประทับใจเกิดขึ้น เราควรจะจารึกไว้ในศิลาแห่งความทรงจำจากใจ
ซึ่งสายลมจะมิอาจทำให้มันเลือนลางได้"


Learn to write in the sand.
จงเรียนรู้ที่จะเขียนลงบนพื้นทราย

 

 
 
สาขาวิชาคณิตศาตร์ 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณทล จ.นครปฐม 73170 Tel. 0-2849-7187 Fax. 0-2849-7183