รู้จักอาจารย์อ้อย
เกี่ยวกับ ค40104 (แคลคูลัสเบื้องต้น)
เกี่ยวกับ ค40106 (สถิติเบื้องต้น)
เกี่ยวกับ ค30201 (Precal 4)
เกี่ยวกับ ค40108 (เวกเตอร์ในสามมิติ)
เกี่ยวกับ AP Calculus
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
เอกสารประกอบการสอน
พิชิต O-Net & A-Net คณิตศาสตร
แบบฝึกหัดที่น่าสนใจ
เรื่องน่าอ่าน
ปริศนาท้าประลอง

โครงงานคณิตศาสตร์
         + โครงงานคณิตศาสตร์ รุ่น 14
         + โครงงานคณิตศาสตร์ รุ่น 15
         + โครงงานคณิตศาสตร์ รุ่น 16

         + โครงงานคณิตศาสตร์ รุ่น 17
         + โครงงานคณิตศาสตร์ รุ่น 18

กิจกรรมชุมนุมปกิณกะคณิตศาสตร์
         + รายละเอียด
         + รายชื่อสมาชิก
สมุดเยี่ยม
เว็บบอร์ด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

Acrobat Reader v7.0


Acrobat Reader v6.0

Adobe Flash Player


Adobe Shockwave Player

 

คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

Free Website Counters
hit Counter

Last Update

11 May 2010 - 04:00 PM.

 

Contact Me

 แจ้งให้ทราบ

         => ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนกลับสู่โรงเรียน และขอให้นักเรียนทุกคน
ตั้งใจเรียนนะคะ

11 พฤษภาคม 2553
04:00 PM
อาจารย์อ้อย
เอกสารประกอบการสอน

           เรื่อง สถิติเบื้องต้น
           เรื่อง Improper Integral (By Robert Marik)
           เรื่อง Indefinite Integral (By Robert Marik)
           เรื่อง Integration By Part (By Mika Seppala)
           เรื่อง Mean Value Theorem (By Mika Seppala)
           เรื่อง Fundamental Theorem of Calculus (By Mika Seppala)
           เรื่อง Riemann Sums (By Mika Seppala)
           เรื่อง Partial Fraction (By Mika Seppala)พิชิต O-Net & A-Net คณิตศาสตร์

        ข้อสอบ O-Net ปี 2548 (ฉบับจริง)
        ข้อสอบ A-Net ปี 2548 (ฉบับจริง)
        ข้อสอบ O-Net ปี 2549 (ฉบับจริง)

  
        เอกสารโครงการ สรุปเข้มโค้งสุดท้าย โครงการ 3 By CU-Radio
           เอกสารเตรียมสอบ O-Net By BRANDS Summer Camp 2006
           เอกสารเตรียมสอบ A-Net ตอนที่ 1 By BRANDS Summer Camp 2006
           เอกสารเตรียมสอบ A-Net ตอนที่ 2 By BRANDS Summer Camp 2006
           เอกสารโครงการเันชั่นกรุ๊ป-มาม่า ช่วยน้องพิชิตแอดมิชชั่น By MaMa 2005แบบฝึกหัดที่น่าสนใจ
      Limit&Calculus
                         แบบฝึกหัด Ent' เรื่อง Limit & Calculus
                         แบบฝึกหัด Calculus Worksheet1 (By Mika Seppala)
                         แบบฝึกหัด Calculus Worksheet2 (By Mika Seppala)
                         แบบฝึกหัด Calculus Worksheet3 (By Mika Seppala)
                         แบบฝึกหัด Calculus Worksheet4 (By Mika Seppala)
      Sequence & Series
                         แบบฝึกหัด Ent' เรื่อง Sequence & Series
      Probability
                         แบบฝึกหัด Ent' เรื่อง Probability
      Permutation & Combination
                         แบบฝึกหัด Ent' เรื่อง Permutation & Combination
      Statistic
                         แบบทดสอบความเข้าใจชุดที่ 1
                         แบบทดสอบความเข้าใจชุดที่ 2
เรื่องน่าอ่าน

          Dictionary คณิตศาสตร์ (เจ๋งมาก)
          ค้นหาคำศัพท์คณิตศาสตร์
          กาลิเลโอ "บุรุษผู้เดินตามฝัน และเลือกปฏิเสธเรียนแพทย์"
          หล่อสวยด้วยคณิตศาสตร์
          คู่มือการใช้งานโปรแกรม Maple เบื้องต้น
          คู่มือการใช้งานโปรแกรม Mathematica เบื้องต้น
   
     
ข้อคิดจากไอน์สไตน์
          Learn to write in the sand.
          You'll never walk alone.
          บะหมี่มีค่า
          คิดในแง่ด
  
เว็บไซต์เพื่อนบ้านชาว MWIT
Maths Sites
Search Engine
E-Mail
News

 


สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (อาคาร 1 ชั้น 3)
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0-2849-7187, 0-2441-5200 ต่อ 5104, Fax : 0-2849-7183