ยินดีต้อนรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 1/2554 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สำหรับโรงเรียนจะมีชุมนุมดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นชุมนุมที่มอบความสนุกสนาน และความรู้ และการทำกิจกรรมตอนกลางคืนร่วมกัน หากใครรักดาราศาสตร์ เจอกันได้นะครับ

นี้เป็นโปรแกรมดูดาวที่เราสามารถจะโหลดไปใช้ครับ
โปรแกรม stellarium
โปรแกรม Stellarium และ คู่มือการใช้งาน

เอกสารประกอบการเรียน การสอน สำหรับครูจุฬาภรณ์ และโรงเรียนอื่นๆ ตอนนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงใหม่


            MWIT – Swinburne Virtual Reality Theatre เป็นห้องฉายภาพเสมือนจริงดาราศาสตร์ 3 มิติ ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ร่วมกับ The Centre for Astrophysics & Supercomputing, Swinburne University of Technology, Australia จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนดาราศาสตร์ที่จะช่วยจุดประกายเด็กและเยาวชน ให้เกิดความรักและสนใจในดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความสำคัญมาก ช่วยในการเสริมสร้างจินตนาการให้สนใจศึกษาและค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น
             สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดห้องฉายภาพเสมือนจริงดาราศาสตร์ 3 มิติ และได้ทอดพระเนตรการสาธิตการฉายภาพเสมือนจริงดาราศาสตร์ 3 มิติในการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2548 หลังจากนั้น โรงเรียนจึงเปิดให้บริการแก่คณะครูและนักเรียนทั้งของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนอื่น ๆ ตลอดจนผู้ให้ความสนใจทั่วไป
             ห้องฉายภาพเสมือนจริงดาราศาสตร์ 3 มิติ ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นับเป็นการติดตั้งเป็นแห่งแรกในประเทศไทย นักวิชาการที่มาเยี่ยมชมต่างมีความเห็นตรงกันว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนทางดาราศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างจินตนาการ และให้ความรู้ ความเพลิดเพลินแก่ผู้เข้าชมได้เป็นอย่างดี ควรพิจารณาให้มีสื่อดังกล่าวกระจายไปในส่วนต่าง ๆ ของประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของชาวมหิดลวิทยานุสรณ์อีกประการหนึ่ง
Program:
ตารางการจัดฉายภาพยนตร์ เสมือนจริงดาราศาสตร์ 3 มิติ  
อ่านต่อ
Courses of Astronomy
ค่ายดาราศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ช่วงชั้น ตั้งแต่ ป.4 - ม.6 
อ่านต่อ
3D Movies :
ตัวอย่างภาพยนตร์ เสมือนจริงดาราศาสตร์ 3 มิติ  
อ่านต่อ
Gallery :
ภาพกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ 
อ่านต่อ
Update ตารางกิจกรรมรับจัดค่ายดาราศาสตร์
ม.ปลาย ช่วงชั้นที่ 4
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

รับจัดค่ายดาราศาสตร์
ค่าย ม.ต้น ช่วงชั้นที่ 3
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน


รับจัดค่ายดาราศาสตร์
ค่าย ป.3 - 6 ช่วงชั้นที่ 2
ระยะเวลา 1 วัน

การจัดกิจกรรม
จะใช้ภาพยนตร์ดาราศาสตร์ 3D มาช่วยในการสอน และมีกิจกรรมเสริม

สามารถติดต่อได้ที่
สาขาวิชาฟิสิกส์ 02-8497210
นายกันต์ธนากร น้อยเสนา

HomeProgramCourses3D Movies GalleryContact us                    
You are the visitor number   webmaster: กันต์ธนากร น้อยเสนา