ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
           
 
Logo
 
           
  ภาพครุฑ  
      ภาพครุฑสี แบบที่ 1 Download  
      ภาพครุฑสี แบบที่ 2 Download  
      ภาพครุฑสี แบบที่ 3 Download  
      ภาพครุฑ ธรรมดา แบบที่ 1 Download  
      ภาพครุฑ ธรรมดา แบบที่ 2 Download  
      ภาพครุฑ ธรรมดาพื้นโปร่ง Download  
      ภาพครุฑ ขาถ่าง แบบที่ 1 Download  
      ภาพครุฑ ขาถ่าง แบบที่ 2 Download  
           
  ภาพโลโกโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
      ภาพโลโกสีขนาดใหญ่(PSD) Download  
      ภาพโลโกสีขนาดใหญ่(JPG) Download  
      ภาพโลโกสีขนาดกลาง่(JPG) Download  
      ภาพโลโกสีขนาดเล็ก่(JPG) Download  
      ภาพโลโกสีขนาดเล้กที่สุด(JPG) Download  
      ภาพโลโกสีขนาดจิ๋ว(JPG) Download  
      ภาพโลโกขาว-ดำ ขนาดใหญ่่(JPG) Download  
      ภาพโลโกขาว-ดำ ขนาดเล็ก่่(JPG) Download  
      ภาพโลโกสีขนาดใหญ่่ ฉากหลังโปร่งใส(PNG) Download  
      ภาพโลโกสีขนาดกลาง่่ ฉากหลังโปร่งใส(PNG) Download  
      ภาพโลโกสีขนาดเล็ก่่ ฉากหลังโปร่งใส(PNG) Download  
      ภาพโลโกสีขนาดใหญ่่ ฉากหลังโปร่งใส(GIF) Download  
      ภาพโลโกสีขนาดกลาง่่ ฉากหลังโปร่งใส(GIF) Download  
      ภาพโลโกสีขนาดเล็ก่่ ฉากหลังโปร่งใส(GIF) Download  
           
  ภาพโลโก้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
      ภาพโลโกขนาดใหญ่ แบบ 1 Download  
      ภาพโลโกขนาดเล็ก แบบ 1 Download  
      ภาพโลโกขนาดใหญ่ (สามมิติ) แบบ 2 Download  
      ภาพโลโกขนาดเล็ก (สามมิติ) แบบ 2 Download  
           
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 

การให้ข้อมูลพื้นฐานกับทางโรงเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร รวมทั้งนักเรียน ทุกคน กรอกประวัติส่วนตัวของนักเรียน โดยเข้าที่ https://mis.mwit.ac.th หรือ คลิกที่ School MIS ด้านบนของเว็บนี้ ...ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2849-7154-7 โทรสาร 0-2849-7153
ผู้ดูแลระบบ : academic_mwits@hotmail.co.th,academic@mwit.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 28 กรกฎาคม 2558 13.22 น.